Provincie Antwerpen

Tweede fase aanplanting vallei Kleine Beek gestart

Tweede fase aanplanting vallei Kleine Beek gestart

Kempens Landschap, Regionaal Landschap De Voorkempen en het gemeentebestuur van Wuustwezel maken samen werk van de 2de aanplantfase in de Vallei van de Kleine Beek. De aanplant kadert in het project “Vallei van de Kleine Beek, een veerkrachtig landbouwlandschap op de rand van het dorp Wuustwezel” dat in 2020 werd goedgekeurd in kader van de Leaderoproep MarkAante Kempen Plus. Het project richt zich op het opwaarderen van het landschap van de vallei van de Kleine Beek net buiten het centrum van Wuustwezel.

In 2016 nam Kempens Landschap +/- 47 ha landbouwgrond in de Vallei van de Kleine Beek, net buiten het centrum van Wuustwezel, in erfpacht van het OCMW van Antwerpen. Dit project wil de huidige landbouwers de kans geven om er te blijven boeren en tevens de aanwezige kansen voor natuur, landschap en recreatie benutten en het gebied verder opwaarderen. Dit alles in nauwe samenwerking met het Regionaal Landschap en het gemeentebestuur van Wuustwezel en andere lokale partners.


Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, vertelt: “Het doel van dit plattelandsproject is om het landbouwlandschap in de vallei van de Kleine Beek, naast de dorpskern van Wuustwezel, aantrekkelijker te maken voor wandelaars en fietsers, natuurliefhebbers en andere recreanten. De verdwenen groene linten, die vroeger door het landschap slingerden, worden daarvoor weer hersteld. Ook de wateropvang in de vallei kan nog verbeterd worden, bijvoorbeeld door stuwen te plaatsen en de beek beter te geleiden. We krijgen hiervoor financiële ondersteuning van LEADER Provincie Antwerpen.”


“Om de aanwezige knelpunten, opportuniteiten en wensen vanuit de landbouwpraktijk in rekening te brengen, zijn de verschillende landbouwers betrokken bij het project. Vanuit de landbouwsector wordt de aanwezige vegetatie immers vaak als last ervaren. De bomenrijen en houtkanten worden niet meer beheerd, regelmatig vallen zware takken of ganse bomen op de perceelsranden. Door op de juiste locaties te kiezen voor gepaste aanplantingen en deze in de toekomst op een goede manier te beheren, krijgen de aanplantingen alle kansen om tot mooie landschapselementen uit te groeien en de landbouwers opnieuw kennis te laten maken met de voordelen die zij kunnen brengen (schaduw voorzien, wind bufferen, uitdroging tegengaan, …)”, vervolgt Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen, covoorzitter van Kempens Landschap en voorzitter van Regionaal Landschap De Voorkempen.


Om het landschapsbeeld niet in één keer te drastisch te wijzigen worden niet alle geplande acties samen uitgevoerd. Ze worden verspreid over meerdere jaren. Op die manier kunnen de projectpartners het landschap gefaseerd herstellen en waar nodig inspelen en de acties aanpassen op de noden en wensen van dat moment.


In februari 2021 werd het officiële startschot gegeven van het LEADER-project met een eerste terreinactie. Langs enkele landbouwpercelen werden toen bomenrijen en houtkanten aangeplant nadat de zomer voordien reeds enkele afgetakelde bomenrijen geveld werden. In totaal werden toen 71 hoogstammige bomen en 258 struiken geplant.


Dieter Wouters, burgemeester van Wuustwezel, sluit af: “Vandaag starten we met de 2de aanplantfase. We steken vandaag +/- 500 struiken in de grond, die vormen een houtkant. Ook worden nog bomenrijen (in totaal 42 zomereiken en 43 grauwe abelen) aangeplant langs enkele weilanden waar in het verleden al bomen uitvielen of waar in de zomer van 2021 afgetakelde bomenrijen geveld werden. Komende maanden bekijken we verder met de projectpartners welke concrete inrichtingswerken nog kunnen gebeuren in kader van het subsidieproject.”

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Beersgat
Waar?Wuustwezel

Beersgat

Een groene verbinding tussen het domein Franciscanessen en het centrum van Wuustwezel