Provincie Antwerpen

Vijfduizend bomen en struiken aangeplant in Dwergenbos

Vijfduizend bomen en struiken aangeplant in Dwergenbos

Vandaag en morgen steken zo’n 400 leerlingen uit zes basisscholen uit Zoersel de handen uit de mouwen. In afwisselende tijdsblokken planten ze in totaal 5.175 bomen en struiken aan om er 2,5 hectare speelbos te laten groeien. De komende twee jaar volgen er nog plantacties zodat er geleidelijk aan een nieuw gevarieerd bos van in totaal 5,5 hectare ontstaat.

In tegenstelling tot wat de naam Dwergenbos doet vermoeden, stonden er op dit terrein van bijna 6 hectare tot voor kort geen bomen. Omdat het aansluit bij de Dwergenbergen, een groene speelzone in het centrum van de gemeente Zoersel, was het echter de ideale locatie om aan bebossing te doen.

Jan De Haes, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen licht toe:”Kempens Landschap kocht de gronden aan in 2018 met verwervingssubsidies van het Vlaams boscompensatiefonds. Kempens Landschap, De gemeente & ocmw Zoersel en de Bosgroep Antwerpen Noord werkten samen aan een visie om de kale weilanden in de toekomst om te vormen tot een aantrekkelijk speelbos met poelen en een natuurlijke open speelzone. Het Agentschap voor Natuur en Bos keurde deze visie, opgetekend in een natuurbeheerplan, vorig jaar goed. De gemeente & ocmw Zoersel bleef daarna niet bij de pakken zitten en richtte in eigen beheer alvast de open speelzone met een wadi, een poel en speelbergen in. Die zone werd afgelopen september plechtig ingespeeld door verschillende jeugdbewegingen. Nu is het dus tijd voor de eerste echte aanplantingsactie!”.

Kathleen Helsen, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen, vult aan: “Hoe meer variatie er is in het bos, hoe waardevoller het wordt. We planten dus niet enkel bomen aan die zullen uitgroeien tot grote reuzen, maar ook kleinere bomen en struiken die weer andere fauna en flora aantrekken. Ook laten we ruimte voor water en open plekken in het bos. Daar kunnen vlinders en amfibieën zich opwarmen in de zon. De bomen die we aanplanten, zijn bovendien afgestemd op de ondergrond. In de vochtigere gedeelten komen er bijvoorbeeld zwarte els en wilgen. De drogere plekken zijn dan weer ideaal voor zomer- en wintereik en winterlinde. Vandaag en morgen gaan 5.175 bomen struiken in de grond.”.

“We zijn blij dat de aanplanting ondanks de omstandigheden toch kan plaatsvinden”, aldus Liesbeth Verstreken, burgemeester van Zoersel. “Door te werken met tijdsblokken, kruisen de verschillende klasbubbels elkaar niet om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. De 400 enthousiaste planters zullen overigens geduld moeten uitoefenen. De komende vijftien jaar zal het aangeplante bos namelijk nog niet toegankelijk zijn om in te spelen. Een wildraster zal de jonge bomen en struiken beschermen zodat ze ongestoord kunnen groeien. Daarna kunnen deze leerlingen hier misschien met hun eigen kinderen komen spelen! Dat is toch een mooi toekomstperspectief.”, besluit mevrouw Verstreken.

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Dwergenbos
Waar?Zoersel

Dwergenbos

Hier werken het lokaal bestuur Zoersel en Kempens Landschap aan een groene speelruimte en nieuw bos!