Provincie Antwerpen

Erfgoedpremie voor landschapspark bij het Hof

Erfgoedpremie voor landschapspark bij het Hof

Het agentschap Onroerend Erfgoed kende onlangs een erfgoedpremie van 17.500 euro toe voor verschillende beheerwerken in het landschapspark bij het Hof van Vosselaar. Door de samenwerking met Kempens Landschap heeft de gemeente recht op een verhoogde premie. In afwachting van de geplande restauratiewerken aan het Hof kunnen de partners beginnen met de opwaardering van het park.

Het Hof in Vosselaar is een beschermde voormalige pastorij in een domein van ruim 27 hectare. In 2018 kwamen het gebouw en het bijhorende landschapspark in handen van Kempens Landschap en de gemeente Vosselaar. Het Agentschap voor Natuur en Bos nam de omringende bossen in beheer. Sindsdien bereidde Kempens Landschap samen met het lokaal bestuur de opwaardering van het domein voor. De erfgoedwaarden en de beheervisie voor het beschermde gedeelte zijn opgetekend in een beheerplan. De grondige restauratiewerken aan het gebouw worden momenteel voorbereid.

Ook in het Engels landschapspark bij het Hof is er sprake van achterstallig beheer. Hier zal binnenkort alvast verandering in gebracht worden. Kathleen Helsen, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen, legt uit: “Om de veiligheid van de bezoekers te garanderen zullen gespecialiseerde boomverzorgers het dode hout uit de kroon van een 30-tal monumentale bomen snoeien. Enkele bomen die niet in het landschapspark passen worden gekapt. We gaan 450 meter haag heraanplanten om het historisch uitzicht te herstellen en met gerichte maaibeurten creëren we een hooiland.”

Voor de uitvoering van deze werken krijgen de gemeente en Kempens Landschap financiële steun van de Vlaamse overheid. “De gemeente kan beroep doen op een premie van 60% van een totale investering van maximaal 25.000 euro, wat neerkomt op 15.000 euro”, vult Jan De Haes, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen, aan. “Dankzij de samenwerking met Kempens Landschap heeft de gemeente recht op 10% bijkomende premie, wat het premiebedrag op 17.500 euro brengt.”

Gilles Bultinck, burgemeester van Vosselaar, besluit: “Voor ons is dit een ideaal scenario: dankzij Kempens Landschap worden de werken opgevolgd en kunnen we een extra financieel steuntje in de rug krijgen. Er wacht ons nog een uitdagende restauratie, maar met deze werken zetten we alvast de eerste stap in de opwaardering van het Hof en zijn omgeving!”

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item: