Provincie Antwerpen

DEMI MORE opgemerkt door Europees parlement

DEMI MORE opgemerkt door Europees parlement

Gisteren opende de tentoonstelling ‘Let the Stars Shine’ in het Europees parlement in Brussel. Hiermee willen negen Europarlementariërs de positieve invloed van Europese steun in de regio’s uitlichten en zo dichter bij de burger brengen. Het Interreg Vlaanderen-Nederland project DEMI MORE van Kempens Landschap en de Nederlandse provincie Noord Brabant is één van de 40 geselecteerde internationale projecten die in de schijnwerpers worden gezet.

Hoe kunnen erfgoedsites duurzamer en vooral energie-efficiënter gemaakt worden? Met deze vraag gingen Kempens Landschap en de Nederlandse provincie Noord-Brabant aan de slag. Hieruit ontstond het project DEMI MORE ofwel ‘Demonstration of Energy efficiency by Measurement and Innovation gives MORE’. Dit Interreg Vlaanderen-Nederland project onderzoekt proefondervindelijk welke innovatieve toepassingen gebruikt kunnen worden om monumenten te verduurzamen. Dit gebeurt onder het toeziend oog van een groep experten met kennis van zake. Op verschillende locaties worden technieken ontwikkeld en getest in echte erfgoedgebouwen. De resultaten van dit onderzoek worden gebundeld in een nieuwe versie van de BREEAM-norm, een internationale duurzaamheidsstandaard. Deze versie is specifiek bedoeld voor monumenten in Nederland en Vlaanderen.

Eerste resultaten zichtbaar

In 2016 ging DEMI MORE van start en de eerste resultaten worden stilaan zichtbaar. Op vier domeinen van Kempens Landschap worden momenteel innovatieve technieken uitgetest, veelal in beschermd erfgoed. “Met dit project laat Kempens Landschap zien dat monumenten ook hun steentje kunnen bijdragen aan een beter klimaat,” vertelt gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap Peter Bellens. ”In kasteeldomein Hof ter Linden in Edegem werden de binnenmuren van een koetshuis afgewerkt met een isolerende bepleistering met aerogel. In domein Roosendael in Sint-Katelijne-Waver werden twee brandstofcellen geïnstalleerd. In de lichtstraat in het dak van de douaneloods in Essen worden transparante BIPV-panelen geïntegreerd. En op het molendomein van de Beddermolen in Westerlo wordt tijdens de restauratie een innovatieve isolatietechniek voor rieten daken gebruikt en zullen amorfe linten zorgen voor verwarming.”

Het project werd mogelijk gemaakt door Europese steun van Interreg Vlaanderen-Nederland. Inga Verhaert, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen licht toe waarom deze Europese steun broodnodig is: “De gebruikte technieken zijn vaak nog erg kostbaar en de toepassing van deze technieken kan niet van de grond komen zonder subsidie vanuit Europa. Ook zijn sommige hoog-innovatieve technieken nog onvoldoende marktrijp. In het DEMI MORE project is er ruimte voor proefopstellingen om de technieken op punt te stellen. Door projecten zoals DEMI MORE kunnen die technieken dan stilaan doorstromen naar de particuliere markt zodat iedereen van deze nieuwe toepassingen gebruik kan maken.”

Let the Stars Shine

DEMI MORE wordt nu dus ook opgemerkt door het Europees parlement en is onderdeel van de tentoonstelling ‘Let the Stars Shine’. Enkele Europese Parlementsleden willen met dit initiatief de positieve impact van de Europese Unie op het leven van de burgers in de verf zetten. Dit doen ze door 40 projecten te tonen uit negen verschillende landen die mogelijk werden door Europese steun. Gisteren werd de tentoonstelling plechtig geopend in aanwezigheid van de Europarlementariërs en vertegenwoordigers van de verschillende projecten. De tentoonstelling is nog tot morgen enkel na aanmelding te bezoeken. Er volgt later een publicatie over de 40 geselecteerde projecten.

interreg_Vlaanderen-Nederland_NL_Fund_CMYK