Provincie Antwerpen

Merksplas-Kolonie krijgt een hotel

Merksplas-Kolonie krijgt een hotel

Na twee jaar eindigt een intense zoektocht naar een private partner voor de uitbating van de Grote Hoeve van ‘Merksplas-Kolonie’. Na lang onderhandelen heeft het gemeentebestuur van Merksplas, begeleid door Kempens Landschap, instemming bereikt over de concessie met Corsendonk Hotels voor de uitbating van het horeca- en hotelgebeuren in Merksplas-Kolonie.

Een ambitieus erfgoedproject

Vanwege de grote historische en architecturale waarde zijn de gebouwen van de Grote Hoeve in Merksplas-Kolonie erkend als beschermde monumenten. Het complex van de monumentale vierkantshoeve bestaat uit een totaal van 14 afzonderlijke gebouwen, verspreid over een terrein van maar liefst 40 hectare.

Door de aankoop in 2005 van zowel de Grote Hoeve als de Kapel met omliggende landbouwgronden heeft de gemeente Merksplas een belangrijk engagement genomen in de veiligstelling en bewaring van Merksplas-Kolonie. Sinds de betrokkenheid van Kempens Landschap in 2010 kwam het hele project voor de herbestemming in een stroomversnelling terecht. Dit leidde tot de opmaak van een Masterplan voor 10 jaar voor deze site. De revalorisatie (restauratie, herbestemming en landschapsherstel) is geraamd op 42.768.114, 70 euro waarvoor in 2012 een meerjarenfinanciering door het Agentschap Onroerend Erfgoed werd bekomen voor de subsidieerbare kosten, geraamd op 19.951.898, 46 euro. De niet-subsidieerbare kosten worden opgevangen dankzij een meerjarenfinanciering ter waarde van 11.390.945 euro vanuit de Provincie Antwerpen. De resterende kosten worden gedragen door private investeerders en Europese middelen.

Gedeputeerde Inga Verhaert: “In 2010 geloofden niet veel mensen in een toekomst voor de gebouwen van Merksplas-Kolonie. Als covoorzitter van Kempens Landschap ben ik heel blij dat we samen met de gemeente Merksplas in dit dossier de motor kunnen zijn en dit project van het kleinste detail tot de structuur mee hebben kunnen uitwerken. Corsendonk is een sterke partner! Ik wil ook de gemeente Merksplas danken voor de goede samenwerking.”

Voor gedeputeerde Peter Bellens, covoorzitter van Kempens Landschap, is dit een flinke stap vooruit in de verdere ontwikkeling van de Koloniën: “Dankzij de horeca kan de Grote Hoeve weer een levendige plek worden waar verschillende partners samenwerken. Geheel in de geest van de Koloniën zal hierbij ook aandacht gaan naar de zwakkeren in onze samenleving. Zo werken we momenteel aan een plan om op het terrein samen te werken met bedrijven en organisaties uit de sociale economie.”

Een duurzame herbestemming

Sinds 2012 staat de tijd niet meer stil in Merksplas-Kolonie. Het doel is om van het domein Merksplas-Kolonie een toeristische trekpleister te maken, ideaal voor fiets- en wandeltoerisme, waarbij gestreefd wordt naar een combinatie van zowel cultuurtoerisme als recreatieve vrijetijdsbesteding. De klemtoon wordt gelegd op sociaal toerisme met aandacht voor verschillende doelgroepen. Corsendonk Hotels zal in Merksplas inzetten op horeca, fiets- en wandeltoerisme en culinaire en culturele arrangementen. Zij zullen eveneens in staan voor de exploitatie van het bezoekerscentrum en het fietsservicepunt.

Frank Wilrycx, burgemeester van de gemeente Merksplas en schepen Karel Lenaerts zijn trots op de nakende realisatie: “Merksplas-Kolonie is onze parel en kan de gemeente én de Noorderkempen prominent toeristisch op de kaart zetten. We zijn ervan overtuigd dat we samen met Corsendonk Hotels een duurzame toekomst voor het gebied kunnen uitzetten. Dit zou echter nooit gelukt zijn zonder de steun en coördinatie van Kempens Landschap en de financiële middelen van de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid, waarvoor onze oprechte dank.”

Opening in juni 2017

Begin juni van dit jaar zal het bezoekerscentrum, opgericht met de steun van Toerisme Vlaanderen in het voormalige woonstalhuis van de Grote Hoeve, samen met de horecazaak open gaan. Bezoekers kunnen er terecht en worden ingelicht over het verhaal van Wortel- en Merksplas-Kolonie en de culturele en natuurlijke rijkdom van de gebieden. In de volgende fase van het restauratieproject wordt het hotel opgenomen. In de paardenstallen, woonstalhuis noord en de twee koeienstallen worden in totaal 70 kamers voorzien.

Dominique Nédée van Corsendonk Hotels: “Ook wij zijn heel enthousiast over dit project. Niet alleen de gebouwen waarin we onze horecazaak en hotel kunnen uitbouwen zijn ontzettend bijzonder. De hele site, zeker ook als potentieel Werelderfgoedsite, ademt geschiedenis uit. Deze opportuniteit wilden we dan ook heel graag met beide handen nemen. Vanuit Corsendonk Hotels willen we dan ook zeker mee inspelen op internationaal toerisme. Iedereen is alvast van harte welkom vanaf 3 juni voor de opening van het bezoekerscentrum en onze horecazaak!”

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item: