Provincie Antwerpen

Welkom in De Merel!

Welkom in De Merel!

In juni 2018 kocht Kempens Landschap 76 ha landbouwgronden aan in het gebied De Merel in Brecht. Met een avontuurlijke wandelapp en een onthaalboomgaard wordt het gebied nog aantrekkelijker gemaakt voor wandelaars en fietsers. Via het LEADER-fonds investeren de provincie Antwerpen, Vlaanderen en Europa 65.000 euro in de toegankelijkheid van De Merel.

De Merel

De Merel is een waardevol landschap van ongeveer 160 hectare. Bossen en graslanden wisselen elkaar af, doorkruist met bomenrijen en dreven. Naast de open ruimte liggen campingterrein De Groene Linden en een voormalig sporthotel met bijhorende sportterreinen in eigendom van de gemeente Brecht. Een groot deel van Domein De Merel werd samen met de nabijgelegen Brechtse Heide aangeduid als ankerplaats.

Het geheel was in eigendom van de stad Antwerpen. In 2003 besloot de stad echter om De Merel te verkopen. “Omdat het landschap daardoor dreigde te versnipperen, sloegen Kempens Landschap, het gemeentebestuur van Brecht en het Agentschap voor Natuur en Bos de handen in elkaar om de bijzondere verweving van landbouw, kleinschalige recreatie, bos en natuur te behouden. Na jarenlange onderhandelingen kocht Kempens Landschap in juni 2018 76 ha landbouwgronden en het Agentschap voor Natuur en Bos 52 ha bosgebied. Dankzij deze verwerving werd de toekomst van De Merel verzekerd”, licht Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap toe.

LEADER

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Het biedt kansen aan vernieuwende en duurzame initiatieven op het platteland, bottom-up bedacht en uitgewerkt. Als landschapsvereniging is Kempens Landschap al verschillende jaren actief in het LEADER-gebied MarkAante Kempen Plus in het noorden van de provincie Antwerpen. Verschillende realisaties werden mogelijk gemaakt door LEADER-steun zoals het wandelnetwerk
Kempense Kolonies of het herstel van een vijver in het Park Franciscanessen in Wuustwezel.
In 2018 diende Kempens Landschap een projectaanvraag in voor het project “Welkom in De Merel”. Hiervoor werd in december een subsidie van 65.000 euro goedgekeurd. In het project komen verschillende facetten samen: natuur, landbouw, verhoging van de biodiversiteit, landschapsbeleving, educatie, zachte recreatie en participatie.

Welkom in De Merel

Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, licht alvast een tipje van de sluier op: “In 2019-2020 wordt langs de Schotenseweg een hoogstamboomgaard aangelegd als visuele onthaalpoort. De inkijk op het domein wordt daar nu nog belemmerd door een rij doorgegroeide coniferen en sparren van een voormalige kerstboomkwekerij. Er wordt ook een app ontwikkeld waarmee gezinnen met kinderen het gebied kunnen verkennen tijdens een interactieve en leerrijke wandeling.”

Burgemeester Sven Deckers kijkt uit naar het resultaat: “Onze eigen inwoners zijn hier uiteraard zeer welkom, maar ook voor mensen uit de wijdere omgeving is De Merel de moeite om te ontdekken. Dankzij de Leadersteun kunnen we samen met alle betrokken partners van De Merel een nog mooiere plek maken waar mensen in alle rust kunnen genieten van het weidse landschap.”

Leader MAK 2019

 

 

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

De Merel
Waar?Brecht

De Merel

Ontdek dit mooie landschap waar weilanden, dreven en bosgebied elkaar afwisselen.