Provincie Antwerpen

Besluitvorming Werelderfgoednominatie Koloniën van Weldadigheid uitgesteld

Besluitvorming Werelderfgoednominatie Koloniën van Weldadigheid uitgesteld

Normaal gezien begint in deze periode stilaan de spanning rond de nieuwe Werelderfgoednominaties op te bouwen. Dat zou ook zo zijn voor de Koloniën van Weldadigheid. Samen met drie Nederlandse Koloniën van Weldadigheid (Frederiksoord, Wilhelminaoord en Veenhuizen) is de Vlaamse Kolonie Wortel immers nog steeds genomineerd om ingeschreven te worden op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Dit jaar loopt het allemaal net iets anders. Morgen is het dag van het Werelderfgoed en ook deze feestdag wordt anders ingevuld.

Werelderfgoedcomité uitgesteld

De corona-pandemie heeft de wereld al enkele maanden in de greep. De crisis beïnvloedt nu ook het besluitvormingsproces van de nieuwe Werelderfgoednominaties. Normaal gezien groeit de Werelderfgoedlijst van UNESCO elk jaar aan. Eenentwintig vertegenwoordigers uit verschillende landen oordelen tijdens het Werelderfgoedcomité of de voorgedragen kandidaatsdossiers in aanmerking komen om definitief ingeschreven te worden op de prestigieuze lijst, waarop momenteel wereldwijd al 1121 sites prijken.

Voor Kempens Landschap is de 44ste zitting van dit comité een extra spannende editie”, aldus Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap. “Tussen 29 juni en 9 juli zou het comité bijeen komen in het Chinese Fuzhou om onder andere te beslissen of de Koloniën van Weldadigheid, waaronder Wortel-Kolonie, op de Werelderfgoedlijst worden ingeschreven. Recent kregen we echter het bericht dat de jaarlijkse bijeenkomst uitgesteld zal worden door de coronadreiging. Uiteraard begrijpen we deze beslissing gezien de huidige omstandigheden. De leden van het comité bekijken nu hoe en wanneer de belangrijke bijeenkomst zal kunnen plaatsvinden.”

“We mogen in juli dus geen uitspraak over het dossier van de Koloniën van Weldadigheid en dus over Wortel-Kolonie verwachten”, aldus Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap. “We gaan echter uit van een uitstel en geen afstel van de erkenning. De recente ontvangst van het European Heritage Label sterkt ons geloof hierin. We kijken er dan ook naar uit om in 2021 voor het eerst deel te kunnen nemen aan de dag van het Werelderfgoed in Wortel-Kolonie!”

Dag van het Werelderfgoed

Op 18 april is het elk jaar dag van het Werelderfgoed ofwel ‘International Day for Monuments and Sites’. Die dag is het moment om Werelderfgoedsites en het belang van erfgoed in het algemeen onder de aandacht te brengen. Het initiatief gaat uit van de internationale organisatie ICOMOS. In 2020 staat het thema ‘Gedeelde cultuur, gedeeld erfgoed, gedeelde verantwoordelijkheid’ centraal. Door de wereldwijde maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, wordt deze dag dit jaar vanop afstand en digitaal gevierd met online lezingen en promotiecampagnes.