Provincie Antwerpen

Herbestemming pastorie Het Hof in Vosselaar een stap dichterbij

Herbestemming pastorie Het Hof in Vosselaar een stap dichterbij

Kempens Landschap en de gemeente Vosselaar hadden een open oproep gelanceerd om een potentiële partner te vinden die invulling wil geven aan de pastorie Het Hof. Vijf projectvoorstellen werden ontvangen. Elke kandidaat heeft een voorstelling gegeven van zijn toekomstvisie waaruit nu één kandidaat naar voor is geschoven om een traject mee op te starten.

Achttiende-eeuwse wortels

Het Hof, een prachtig wit landhuis dat sinds 2001 beschermd is als monument, dateert volgens een ingemetselde steen uit 1750. Het deed destijds dienst als pastorie van de dubbelparochie Beerse-Vosselaar.In 1776 scheidden deze twee parochies van elkaar, waarna Het Hof een hele tijd de pastorie van de Onze-Lieve-Vrouwparochie van Vosselaar bleef, tot het in 1852 openbaar werd verkocht. Sindsdien is het domein in private handen, maar het verkeert tot op heden jammer genoeg in slechte staat.

Groene long in Vosselaar

Het domein rondom het landhuis beslaat zo’n 27 ha, waarvan ongeveer de helft deel uitmaakt van een waardevol boscomplex en ca. 5 ha beschermd is. De overige gronden zijn open terreinen die deels door landbouw gebruikt worden. Tot voor enkele jaren was het volledige domein ingekleurd als natuurgebied. In 2004 keurde de Vlaamse overheid echter een GRUP goed waardoor het domein sindsdien binnen het stadsbos van Turnhout ligt.

Intensieve zoektocht

De gemeente Vosselaar, Agentschap Natuur & Bos en Kempens Landschap wensen de beschermde pastorie en onmiddellijke omgeving aan te kopen, volledig te restaureren en open te stellen voor het publiek. Er ontbrak echter nog 1 schakel in de ketting om dit te verwezenlijken: een herbestemming voor de pastorie.

Om de site van pastorie Het Hof een duurzame toekomst te geven en nieuw leven in te blazen, is een goede herbestemming ervan cruciaal. Kempens Landschap en de gemeente Vosselaar gingen dan ook op zoek naar een gedreven en gepassioneerde partner om de pastorie nieuw leven in te blazen.

Deze winter lanceerden we samen met Kempens Landschap een open oproep voor de herbestemming van de pastorie. Kandidaten kregen de kans om een uitgewerkte visie over de invulling van het monument samen te stellen. De interesse bleek groot: er werden maar liefst vijf dossiers ingediend,” zegt Josee Heykants-Jansens, burgemeester van Vosselaar. Na een grondige screening zal met een van de kandidaten een intensief traject opgestart worden. Dit is de eerste stap in de goede richting.

Beloftevolle toekomst

Wat de invulling van pastorie Het Hof juist zal worden?”, gaat Inga Verhaert, gedeputeerde en covoorzitter van Kempens Landschap, verder. “Het zal alleszins een plek worden waar de voorbijkomende recreant of toerist, rustzoeker of erfgoedliefhebber bij mooi weer iets lekkers kan komen drinken op het terras. Waar men naar binnen kan stappen en info kan vinden over de streek in al zijn facetten.

Er zal ook ruimte voorzien worden voor tentoonstellingen waarbij ambachtslui, plaatselijke producenten en kunstenaars in de kijker gezet gaan worden.”, vervolgt Peter Bellens, eveneens gedeputeerde en covoorzitter van Kempens Landschap. “Verder wordt er nog gedacht aan een beperkt aantal erfgoedlogies en kunnen er evenementen georganiseerd worden, zolang die passen in de sfeer van het gebouw en de omgeving.”