Provincie Antwerpen

Stichting Kempens Landschap en KOBA Noorderkempen kopen kapel, klooster- en schoolgebouwen in Essen

Stichting Kempens Landschap en KOBA Noorderkempen kopen kapel, klooster- en schoolgebouwen in Essen

Paters Redemptoristen verkopen laaste puzzelstuk van hun domein

Vandaag kochten Stichting Kempens Landschap en vzw Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Noorderkempen (KOBANK) respectievelijk het klooster en de schoolgebouwen van de paters Redemptoristen in Essen. De vleugels van het complex waarin de school is ondergebracht blijven hun functie behouden. Voor het klooster en de kapel gaat Kempens Landschap op zoek naar een complementaire herbestemming. 

Het klooster- en scholencomplex in Essen is gegroeid rond de site van de 17de eeuwse Rouwmoershoeve. Pater Frans Godts richtte er in 1908 een klooster op voor herstellende paters Redemptoristen. Al snel werd het klooster uitgebreid met een school, de basis voor het latere College van het Eucharistisch Hart. 

De verkoop van het klooster en de school is het sluitstuk van de geleidelijke afbouw van de aanwezigheid van de paters Redemptoristen in Essen. Sinds 2009 werden achtereenvolgens landbouwgronden, het Mariaheem en de Rouwmoershoeve verkocht. In 2010 bekwam het schoolbestuur een erfpacht op de schoolgebouwen. 

Gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap Kathleen Helsen: "Het park, bestaande uit de paterstuin achter het college en de aansluitende boomgaarden en bossen, werd in 2013 al verkocht. Op vraag van de gemeente Essen namen we met Kempens Landschap de aankoop van het park op ons om het open te stellen voor de lokale gemeenschap. In samenspraak met de gemeente knappen we het stelselmatig op. Zo werken we momenteel via plattelandssubsidies aan de herinrichting van de oude hoogstamboomgaard."

De paters zelf bleven nog in het klooster wonen tot 2017. Enkel broeder Willy Mosselmans zet zijn missiewerk nog verder vanuit het domein. Met de verkoop van de gebouwen valt nu definitief het doek voor de paters Redemptoristen in Essen. 

Een nieuwe toekomst

Gaston Van Tichelt, burgemeester van Essen: "Het klooster en kapel met de herkenbare torenspits zijn voor Essen iconische gebouwen. De kloosterbibliotheek, een pareltje, blijft behouden. Door de aankoop hebben we de toekomst van deze gebouwen nu in eigen handen en behoeden wij dit patrimonium voor aftakeling. Meer nog: we geven het een nieuwe leven voor de volgende decennia! Een verrijking voor onze gemeente! Eens te meer bewijzen het gemeentebestuur van Essen en Kempens Landschap dat hun samenwerking mooie resultaten oplevert."

Ook Kris Peeters, afgevaardigd bestuurder van Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen, is blij met deze ontwikkelingen: "Doordat de lagere en secundaire school zijn ingekanteld in ons regiobestuur KOBA Noorderkempen, kunnen we het onderwijsaanbod in de Noorderkempen nog meer verankeren. Nu de schoolgebowen onze eigendom zijn, staan we letterlijk op onze eigen benen. Dankzij de fusie staat er nu een krahctig en deskundig schoolbestuur achter de directies op het college. Het schoolbestuur zal het beheer van de gebouwen op zich nemen. De directies en schoolteams kunnen volleidg focussen op hun pedagogische beleid: het organiseren van het best mogelijke onderwijs voor élk kind, volgens hun eigen visie."

Enkele ruimten van het klooster worden ingenomen door de school die zo aan haar ruimtebehoefte kan voldoen. Maar er is ook plaats voor nieuwe invullingen. Gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap Jan De Haes: "Kempens Landschap en de gemeente zoeken vanaf nu naar een herbestemming die een oplossing biedt voor het geheel. Deze nieuwe functie moet aansluiten bij de naastgelegen school en ons park, met respect voor de erfenis van de paters. Nu we de sleutels hebben ontvangen, kan het echte werk beginnen om een dossier op te maken voor potentiële kandidaten en met hen aan tafel te gaan zitten. Wordt zeker vervolgd..."

De band met de paters Redemptoristen als overkoepelende eigenaar verdwijnt op het domein, maar wordt ingevuld door een goed nabuurschap. Zowel de zorgboerderij Rommeshoef, Stichting Kempens Landschap als vzw KOBA Noorderkempen zetten zich in om in navolging van de paters Redemptoristen het domein te laten schitteren. 

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Paters Redemptoristen
Waar?Essen

Paters Redemptoristen

Wandel door deze rustige kloostertuin met boomgaarden, bossen en uitgestrekte landbouwvelden.