Provincie Antwerpen

Eerste fase restauratiewerken Het Hof Vosselaar gestart

Eerste fase restauratiewerken Het Hof Vosselaar gestart

In Vosselaar zijn de werken aan het pastoriedomein Het Hof van start gegaan. Het karkas, de fundamenten en het dak van het landhuis, de aanpalende hoeve en de droogloods worden in opdracht van Stichting Kempens Landschap onder handen genomen. Ook de bruggetjes in het parkbos worden gerestaureerd. Een slibruiming in de vijver staat eveneens op de planning. De duur van de werkzaamheden wordt geschat op 1,5 à 2 jaar.

Het Hof is een unieke site in het hartje van de Noorderkempen. Het beschermde landhuis dateert volgens een ingemetselde steen uit 1750. Het Hof bevindt zich op een prachtig groen domein van zo’n 27 hectare met waardevolle bossen en open landbouwgebieden. Daarnaast herbergt het domein ook een droogschuur en een karakteristieke hoeve. Rond 1831 kwam de pastorie leeg te staan, waarna Het Hof in handen kwam van privé-eigenaars. Zij toverden het landhuis op het domein om tot een buitenverblijf in neoclassicistische stijl, een zogenaamd ‘Hof van Plaisantie’.

Nieuw hoofdstuk

In april 2018 brak een nieuw hoofdstuk aan voor het Hof dat als monument beschermd is”, vertelt Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap. “Het volledige parkbos werd verdeeld onder twee partijen. Gemeente Vosselaar en Stichting Kempens Landschap, die het domein voor 99 jaar in erfpacht heeft, ontfermden zich vanaf dan over de restauratie en herbestemming van het beschermde pastoriedomein. Het aansluitende parkbos, beschermd natuurgebied, kwam in handen van het agentschap Natuur en Bos. In de toekomst worden de pastorie en het parkbos ook verder ontwikkeld als toegangspoort tot het Turnhoutse stadsbos.

Stap voor stap bereidt Stichting Kempens Landschap samen met het lokale bestuur de opwaardering en herbestemming van de site voor. Omwille van de slechte staat waarin het gebouw verkeerde, werd er meteen na de aankoop een dossier 'hoogdringendheid' ingediend bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Daarop keurde de minister een bedrag van 1.449.131,31 goed voor de toekomstige restauratie. De gemeente Vosselaar zorgt voor de verdere cofinanciering.

Duurzame restauratie

“De volledige restauratie van Het Hof bestaat uit 3 fasen”, aldus burgemeester van Vosselaar Gilles Bultinck. “In eerste instantie worden de fundamenten en de buitenkanten van de pastorie, de hoeve en droogloods aangepakt. De gebouwen worden gestabiliseerd, de daken en muren worden grondig aangepakt en de ramen en deuren worden geplaatst. Ook de plafonds, trappen en haarden krijgen een eerste opknapbeurt. In het parkbos zorgen we voor de restauratie van de cementrustieke bruggetjes en het ruimen van slib in de vijver. Als gemeente zijn we enorm verheugd dat de restauratiewerken eindelijk van start gaan. Samen met Stichting Kempens Landschap zorgen we ervoor dat Het Hof binnenkort in volle glorie hersteld zal zijn.

De restauratie van de gebouwen werd gegund aan Renotec nv. De bruggetjes worden door Janssens en Janssens onder handen genomen en de slibruiming wordt uitgevoerd door de firma Heylen”, aldus Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap. “Deze eerste restauratiefase zal wellicht 1,5 à 2 jaar in beslag nemen. In een volgende fase is de binnenafwerking van de gebouwen aan de beurt. Dat zal gebeuren in samenspraak met de toekomstige exploitant van de gebouwen, waarvoor eerder dit jaar een open oproep gelanceerd werd.”

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item: