Provincie Antwerpen

European Heritage Label voor de Koloniën van Weldadigheid

Wortel- en Merksplas-Kolonie worden als 1ste Vlaamse site ooit bekroond

De Europese Commissie heeft gisteren tien sites bekroond die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis en cultuur van Europa en/of in de opbouw van de Europese Unie. Deze sites krijgen het European Heritage Label. De Koloniën van Weldadigheid, waar Wortel- en Merksplas-Kolonie onderdeel van uitmaken, worden eveneens bekroond. Het is de eerste keer dat een Vlaamse site die eer te beurt valt.

Eerste Vlaamse site

Na een voorselectie door de deelnemende lidstaten waarbij 19 sites naar voren geschoven werden, heeft een Europese jury van onafhankelijke deskundigen uit heel Europa 10 sites aanbevolen. Dit brengt het totaal aantal sites die het European Heritage Label dragen tot 48. "Dat de Koloniën van Weldadigheid, en dan specifiek Wortel- en Merksplas-Kolonie, hierbij als eerste Vlaamse site deze groep mag vervoegen, is heel bijzonder. Het toont eens te meer het grotere belang van deze unieke landschappen voor de Europese en daarenboven wereldse geschiedenis.", licht Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele toe.

Samenwerking tussen bezoekerscentra

het dossier van de Koloniën van Weldadigheid is door Vlaanderen en Nederland gezamenlijk ingediend. De Koloniën zijn opgericht in het begin van de 19de eeuw om armoede via sociale tewerkstelling in nieuw ingerichte landbouwkoloniën te bestrijden. "De vier bezoekerscentra (Museum De Proefkolonie in Frederiksoord, het nog niet in te richten bezoekerscentrum in Ommerschans, Bezoekerscentrum Kolonie 5-7 in Merksplas en het Nationaal Gevangenismuseum te Veenhuizen) zullen de samenwerking '1 geschiedenis, 7 verhalen' onder dit label verder zetten. Kempens Landschap zal als trekker en initiatiefnemer van dit dossier nu concrete acties ontwikkelen om het verhaal van de Koloniën van Weldadigheid en de Europese betekenis ervan verder uit te dragen.", aldus Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap. "Aan het bekomen van dit label is echter heel wat werk vooraf gegaan. Maar een label is slechts een label als het niet actief gebruikt wordt. Kempens Landschap ziet dit label echter als nieuwe stimulans en kanaal om de boodschap en het belang van de Koloniën van Weldadigheid vanuit maatschappelijk en cultuurhistorisch oogpunt verder uit te dragen. Het is net daar waar Kempens Landschap al jaren in uitblinkt.", vult Jan De Haes verder aan.

UNESCO-Werelderfgoednominatie

Er zijn meerdere sites die zowel het European Heritage Label alsook een erkenning als UNESCO-Werelderfgoed dragen. Beide labels kunnen naast elkaar bestaan en zijn eerder een aanvulling. Gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, Kathleen Helsen: "Deze erkenning voor de Koloniën van Weldadigheid sterkt ons vertrouwen in het lopende UNESCO-dossier. De toekenning van het European Heritage Label bevestigt voor ons de bijzondere betekenis, het unieke verhaal en de rol die de Koloniën van Weldadigheid hebben gespeeld op Europees niveau. Hopelijk volgt later ook nog een bekroning op wereldniveau met een inschrijving op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Maar het is vandaag nog niet duidelijk of de vergadering van het Werelderfgoedcomité, voorzien van 29 juni tot 9 juli in Fuzhou (Chinaà, wel kan doorgaan. Daarvoor is het afwachten hoe de coronacrisis verder evolueert." Ook waneer de officiële plechtigheid die verbonden is aan de bekendmaking van het European Heritage Label op Europees niveau zal plaatsvinden, is nog niet bekend.