Provincie Antwerpen

Kempens Landschap neemt gronden Umicore te Olen in erfpacht

Kempens Landschap neemt gronden Umicore te Olen in erfpacht

Umicore draagt 23 ha eigendom over aan Kempens Landschap

Gisteren nam Kempens Landschap 23 ha open ruimtegebied rondom de industriezone van Umicore in Olen in erfpacht. De vereniging zal de gronden samen met het gemeentebestuur van Olen in beheer nemen en de ecologische en recreatieve potenties ervan verbeteren.  

Het bedrijf Umicore heeft heel wat groene gronden rondom haar bedrijfszone in eigendom. Het bestuur besliste om meer te doen met deze gronden en er een nuttige bestemming en inrichtings- en onderhoudsbeheer aan te koppelen. Om hier invulling aan te geven sprak Umicore drie specialisten aan die via hun kennis en expertise elk een deel van de weilanden en bossen in de omgeving in beheer nemen.

Het Agentschap Natuur en Bos en de Bosgroep Kempense Heuvelrug hebben respectievelijk 56 ha ten noorden van het kanaal en 15,5 ha tussen de industriezone en de zuidelijke woonwijken in beheer genomen met als doelstelling de natuur te herstellen, een bufferzone te ontwikkelen en het gebied verder te ontsluiten voor zachte recreatie.

Ook tussen de Watertorenstraat en de Spoorweg ligt een groene long van 23 ha. Het gebied, dat vlakbij de dorpskern van Sint-Jozef-Olen ligt, wordt gekenmerkt door landbouwpercelen omringd door vele houtkanten en bomenrijen, in mindere mate bospercelen. Het gebied heeft grote potenties op vlak van landschap, biodiversiteit, zachte recreatie en landbouw. Het was al langer de wens van het gemeentebestuur om deze kwaliteiten te verbeteren.

“Voor Kempens Landschap en het gemeentebestuur is de ondertekening een heuglijk moment. Gisteren nam de landschapsvereniging deze 23 ha gronden voor 99 jaar in erfpacht. Het in beheer nemen van dit open ruimte gebied door vzw Kempens Landschap is het eerste grote project van Kempens Landschap op grondgebied van Olen en een belangrijke stap naar de opwaardering van het landschap en de recreatieve ontsluiting in de omgeving.” aldus gedeputeerde en co-voorzitter Peter Bellens.

Gedeputeerde en co-voorzitter Inga Verhaert besluit: “Vanaf nu kunnen we eindelijk beginnen met het echte werk. Kempens Landschap zal samen met het gemeentebestuur Olen een ruim gekaderde toekomstvisie ontwikkelen en de nodige inrichtings- en beheermaatregelen uitvoeren om dit stukje natuur aantrekkelijker te maken voor wandelaars, fietsers en jonge gezinnen. Een nauwe samenwerking met alle partners blijft hierbij uiteraard belangrijk voor het slagen van het project!”