Provincie Antwerpen

Restauratiepremie voor Stoomzagerij in Laakdal

Restauratiepremie voor Stoomzagerij in Laakdal

De als monument beschermde Stoomzagerij in Laakdal wordt met een erfgoedpremie van de Vlaamse overheid gerestaureerd. Recent kende Vlaams minister-president Geert Bourgeois een premie toe van 679.988,94 euro.

Stoomzagerij Beyens

Vandaag is de 19de eeuwse Stoomzagerij Beyens centraal gelegen in een woonwijk, ten westen van het centrum van Klein Vorst. Door zijn woonomgeving moest de zagerij noodgedwongen haar activiteiten stoppen eind jaren zestig. Vanaf dat moment lijkt de tijd er bevroren. Op 16 juli 1993 werd de stoomzagerij als monument beschermd. De site werd echter een te grote last voor de toenmalige eigenaars en de gemeente Laakdal kocht op 28 december 2001 de site (op de eerste travée en het woonhuis na) aan.

Traject met ambitie

De tijd lijkt al enkele jaren in de stoomzagerij stil te staan en het monument staat helaas dan ook al enige tijd leeg. De bouwfysische toestand van de gebouwen is bijgevolg verontrustend. Het gemeentebestuur van Laakdal wil het monument in eer herstellen en is vanaf de aankoop op zoek naar een geschikte herbestemming. Om dit proces van revalorisatie in goede banen te leiden, schakelde de gemeente de hulp in van vzw Kempens Landschap.

Peter Bellens, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen vertelt meer over het gelopen traject: “Kempens Landschap heeft – vanuit haar expertise met andere erfgoeddossiers – steeds mee geijverd voor een oplossing voor het dossier van de Stoomzagerij. Naast restauratie, herstel en herbestemming is het nu de uitdaging het in te bedden in de grotere regio van de Zuiderkempen en de Merode! Samen met de gemeente Laakdal en andere actoren moet ons dit lukken.”

Voorafname

Omdat de stoomzagerij een beschermd monument is, kan de gemeente Laakdal een beroep doen op een erfgoedpremie van de Vlaamse Overheid. Bovendien is er een landinrichtingsplan ‘Stoomzagerij’ binnen het landinrichtingsproject de Merode voor de heraanleg van de buitenomgeving van de voormalige stoomzagerij opgemaakt en goedgekeurd.

Sinds kort is er nog een bijkomend element. Tine Gielis, burgemeester van Laakdal, is verheugd over dit nieuwe project: “In samenwerking met de gemeente Laakdal, heeft Kempens Landschap een subsidie van Leader verkregen. Het dossier ‘Prinsheerlijk cruisen in de Merode’, waarborgt een zinvolle herbestemming en toeristische ontsluiting van de stoomzagerij in de hopelijk nabije toekomst. Samen met Kempens Landschap willen we hier inzetten op een integrale aanpak waarbij de restauratie van een bijzonder gebouw hand in hand gaat met een waardevolle herbestemming en functie. Ik wil Kempens Landschap dan ook bedanken voor hun daadkrachtige en creatieve werking.”

Een bruisende toekomst

De toekenning van deze erfgoedpremie betekent een enorme versnelling in het restauratietraject van de Stoomzagerij” zegt Inga Verhaert, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen. “De echte werken kunnen nu beginnen en fijn dat alles – restauratie en buitenaanleg – samen en als één geheel aangevat kunnen worden. We zijn dan ook dankbaar dat minister Geert Bourgeois de voorafname goedkeurde. Op naar een nieuwe en bruisende toekomst voor deze Stoomzagerij.”