Provincie Antwerpen

Herstel vijver in abdijpark Hemiksem

Herstel vijver in abdijpark Hemiksem

In het abdijpark van Hemiksem is er heel wat beweging vlak na de feestdagen. Een quasi volledig dichtgegroeide vijver wordt er vakkundig geruimd en weer open gemaakt door overtollig slib en rietvegetatie af te graven en weg te voeren.

In het abdijpark bevinden zich twee waterpartijen, maar dit zal de meeste bezoekers momenteel ontgaan. De vijver naast de toegangsweg vanuit de Nijverheidsstraat was volledig dichtgegroeid met riet en door jarenlange slibvorming stond er nauwelijks nog water in. Toch is deze waterpartij potentieel een interessante biotoop voor allerlei fauna en flora. Als eerste stap in de landschappelijke opwaardering van het abdijpark is ervoor gekozen om het gebied te herstellen tot een open water met rietzone en een bloemenrijke ruigte. De werken duren slechts enkele dagen.

Startschot van opwaardering park

Het abdijpark is eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos. Vorig jaar namen de gemeente Hemiksem en Kempens Landschap het gebied in erfpacht. Hierdoor kan het beheer van het park beter aansluiten bij die van het beschermde abdijcomplex. Om dat te realiseren werd in opdracht van Kempens Landschap een natuurbeheerplan opgemaakt. Na een grondige inventarisatie van de aanwezige natuur en infrastructuur werd een nieuwe visie uitgewerkt met bijhorende beheersmaatregelen. In maart dachten zo’n 60 buurtbewoners en andere betrokkenen ook nog eens mee na over deze visie, waardoor er vandaag een breed gedragen beheerplan is.

Kempens Landschap begeleidt de gemeente om de als monument beschermde abdij en zijn omgeving samen nog beter tot hun recht te laten komen. Met het herstel van de vijver is de eerste stap gezet”, legt Jan de Haes, gedeputeerde en covoorzitter van Kempens Landschap uit. “Het resultaat van de werken zal dit voorjaar al goed te zien zijn, hiermee geven we de inwoners en bezoekers aan het park als het ware een voorproefje van de toekomstplannen voor de abdijomgeving.

Europese steun

De werken worden deels gefinancierd met Vlaamse en provinciale plattelandssubsidies. Het vijverherstel maakt deel uit van het PDPO Platteland+project “Sint-Bernardusabdij in Hemiksem: Kruispunt aan de Schelde”. Gedeputeerde en covoorzitter van Kempens Landschap Kathleen Helsen licht toe: “Dankzij 91.490 euro subsidies is er de voorbije twee jaar hard gewerkt om niet alleen een natuurbeheerplan voor de abdijomgeving op te maken, maar ook om een nieuwe wandel- en fietsverbinding over de Benedenvliet te realiseren. Daar komt straks een brug, als een nieuwe toegangspoort tot het park vanuit de dorpskern van de buurgemeente Schelle.

Burgemeester Luc Bouckaert is alvast opgetogen: “Het herstel van de vijver is een mooie eerste zichtbare verandering in het park. Dankzij de samenwerking met Kempens Landschap is er heel wat in beweging gezet. Er ligt nog een grote opdracht om de komende jaren de vooropgestelde doelstellingen te realiseren, maar ik ben ervan overtuigd dat we dit samen tot een succesvol einde zullen brengen!

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item: