Provincie Antwerpen

Jonge ontwerpers gaan aan de slag in boerderij Wortel-Kolonie

Jonge ontwerpers gaan aan de slag in boerderij Wortel-Kolonie

De Vlaamse Bouwmeester selecteerde de boerderij van Wortel-Kolonie  in hoogstraten als één van de zes projecten voor de oproep “Meesterproef 2017: Erfgoed en Herbestemming”. Jonge ontwerpers krijgen de kans om innovatieve en frisse oplossingen te bedenken voor de herbestemming van de linkervleugel van de boerderij in Wortel-Kolonie. Geen gemakkelijke opdracht aangezien de site mogelijks Werelderfgoed wordt in 2018.

Wortel-Kolonie is een bijzonder pareltje in Hoogstraten en werd aan het begin van de negentiende eeuw ingericht door de ‘Maatschappij van Weldadigheid’. Net zoals Merksplas-Kolonie is Wortel-Kolonie één van de zeven Koloniën van Weldadigheid die opgericht werden ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. “Om de beleving in Wortel-Kolonie nog te versterken, gaan we enthousiast aan de slag met de jonge ontwerpers van de Vlaamse Bouwmeester. Als Wortel-Kolonie in 2018 de titel UNESCO Werelderfgoed mag dragen, kan deze parel nog meer schitteren.” stelt burgemeester Tinne Rombouts van Hoogstraten.

In 1993, na de afschaffing van de wet op de landloperij in België, kwamen de gebouwen in Wortel-Kolonie onder druk te staan. De vzw Kempens Landschap begeleidde de overdracht van alle gronden en gebouwen in gemeenschapshanden. Hierdoor kon het gehele gebied van Wortel- en Merksplas-Kolonie veilig gesteld worden.

Bij deze verkoop werd de vzw zelf eigenaar van de landloperboerderij in Wortel. De landloperboerderij in Wortel-Kolonie is onderdeel van een beschermd landschap en telt meerdere vleugels. De boerderij werd al gedeeltelijk gerenoveerd en huisvest vandaag een belevingsboerderij voor schoolkinderen (De Bonte Beestenboel), een museum (het Jan Spannenburgmuseum) en een sociaal project (De Slinger).

De linkervleugel van het complex biedt nog veel mogelijkheden voor bijkomende bestemmingen. Deze nieuwe functie moet natuurlijk goed aansluiten bij het karakter en de draagkracht van het beschermde gebouw. Daarom stelde vzw Kempens Landschap zich in september kandidaat voor de ‘Meesterproef 2017’. Onder begeleiding van projectregisseurs en erfgoedconsulenten zal een team jonge ontwerpers aan de slag gaan met de voormalige landloperboerderij. Het kader voor mogelijke herbestemmingen werd reeds opgenomen in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan of RUP. De nieuwe bestemming zal ook in het landschapsbeheersplan van Wortel-Kolonie moeten passen.

Inga Verhaert, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen is verheugd met het project: “Net als de Vlaamse Bouwmeester streeft Kempens Landschap in haar werking steeds naar innovatieve herbestemmingen en kwalitatieve realisaties. We zijn dan ook zeer blij met deze selectie!”. Ook Peter Bellens, eveneens covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen, vindt het een goede ontwikkeling: “De restauratie en herbestemming van de linkervleugel van de boerderij is het sluitstuk van de opwaardering van de landlopersboerderij van Wortel. We kijken dan ook uit naar een boeiende samenwerking met de jonge ontwerpers en met de stad Hoogstraten. Dit project is weer een extra impuls voor het gebied.”