Provincie Antwerpen

Restauratie kasteelruïne Ter Elst ligt op schema

Restauratie kasteelruïne Ter Elst ligt op schema

Stichting Kempens Landschap werkt gestaag verder aan de voorbereiding van de restauratie van de kasteelruïne Ter Elst in Duffel. Na terugkoppeling met de bevolking afgelopen zomer is recent de omgevingsvergunning goedgekeurd. De laatste stap die nog dit jaar zal gezet worden, is de aanstelling van een aannemer. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werken in de loop van 2024 opstarten.

 

Bij aanvang van de zomer hebben Kempens Landschap en de gemeente Duffel een participatie- en infomoment georganiseerd voor de buurtbewoners van de ruïne. Hiervoor kreeg Kempens Landschap een plattelandssubsidie van 4000 euro vanuit de Vlaamse en provinciale overheid. Lili Stevens, schepen van Cultuur in Duffel: “Jaarlijks vinden in de zomer enkele grote evenementen plaats rond de kasteelruïne, die een impact hebben op de omgeving. We wilden de buurtbewoners dan ook prioritair informeren over de komende restauratie van de ruïne en het toekomstige gebruik. Naast hun genegenheid voor de site kwamen ook bezorgdheden inzake lawaai- of parkeerhinder aan bod. We houden hiermee rekening en blijven connectie met hen zoeken in aanloop naar het opnieuw openstellen van de site. Want in lijn met de ‘Reizen naar Morgen’ visie van Toerisme Vlaanderen hechten we belang aan een verhaal waarin de noden voor bezoekers, gebruikers en bewoners in balans zijn.”

 participatie

Op het einde van de zomer is er al een tweede infomoment geweest op de kasteelruïne zelf voor de bevolking van Duffel en omstreken. Daar werd enerzijds een blik geworpen op het rijke verleden van het kasteel, dat met bv. Margaretha van York mooi aansluit op de Bourgondische hoogdagen van het naburige Mechelen en de canon van Vlaanderen. Anderzijds bood het infomoment een kijk op de restauratieplannen en hoe de ruïne ook in de 21ste eeuw een rol van betekenis kan spelen. Sofie Joosen, burgemeester van Duffel: “We vonden het belangrijk om tijdens het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunning de Duffelaars ter plekke en in aanwezigheid van de betrokken medewerkers kennis te laten maken met de restauratie. Er zijn geen bezwaren ingediend tegen ingediende omgevingsvergunning en we zijn dan ook verheugd dat onze bewoners de gemeente en haar partners het vertrouwen geven om dit monument een nieuwe toekomst te geven.”

 

Aanloop naar start van de werken

Midden november werd de omgevingsvergunning voor de restauratie goedgekeurd. Daarmee is alvast een belangrijke horde genomen naar de effectieve start van de werken. Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap: “Tegelijk met de omgevingsvergunning liep er een traject met het architectenbureau om het bestek voor te bereiden. We plannen dan ook nog dit jaar een aannemer te kunnen aanstellen. Rekening houdende met mogelijke vorst kunnen we de werken vervolgens aanvangen in de lente van 2024.”

Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap vult aan: “Vanuit het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed ontvangen we een erfgoedpremie van 525.000 euro voor de restauratie, maar wordt er ook gehamerd op een kwaliteitsvolle en vlotte uitvoering. We zetten als Kempens Landschap sinds 2020 dan ook onze schouders mee onder dit dossier om het in een stroomversnelling te krijgen. De restauratie heeft oog voor de ziel van de plek maar is ook innovatief, waardoor we kunnen uitgroeien tot een voorbeeld voor ruïnebeheer in Vlaanderen.”

 

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Kasteelruïne Ter Elst
Waar?Duffel

Kasteelruïne Ter Elst

Kempens Landschap beheert samen met de gemeente Duffel deze prachtige historische site. Het kasteeleiland is momenteel niet toegankelijk, maar in de omgeving is het mooi wandelen.