Provincie Antwerpen

Erfgoedpremie voor De Sint-Jacobuskerk van Borsbeek

Erfgoedpremie voor De Sint-Jacobuskerk van Borsbeek

Het dak van de kerk wordt binnenkort grondig aangepakt 

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft een erfgoedpremie van 43.042,62 euro toegekend voor herstellingen aan het dak van de Sint-Jacobuskerk in het centrum van Borsbeek. Het onderhoud drong zich de voorbije jaren op. Na de restauratiewerken zal het monument in het centrum van Borsbeek opnieuw kunnen schitteren. 

De oudste architecturale gedeelten van de Sint-Jacobus de Meerdere kerk dateren uit de 15de eeuw, maar de geschiedenis van de parochie gaat terug tot de 13de eeuw. De kerk en haar omgeving behoort tot de oudste kern van de gemeente en neemt bijgevolg een belangrijke plaats in voor de geschiedenis van Borsbeek. Ze draagt de zichtbare sporen van een eeuwenlange geschiedenis gekenmerkt door verval en heropbouw. De kerk brandde meermaals af in de loop van de geschiedenis en liep schade op in beide wereldoorlogen. 

Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap licht toe: "Deze prachtige kerk, geklasseerd als monument verdient deze opwaardering. Al eeuwenlang is het een blikvanger in het centrum van Borsbeek. De komende 20 jaar beheert Stichting Kempens Landschap het beschermde monument in overleg met de Kerkfabriek Sint-Jacobus de Meerdere en het gemeentebestuur. De beheersovereenkomst maakt het nu mogelijk om 10% extra erfgoedpremie te bekomen bij het Vlaams Agentschap voor Onroerend Erfgoed."

"Met de ondersteuning van Stichting Kempens Landschap wordt een premie van 43.042,62 euro vrijgemaakt. Wat gaat daarmee gebeuren? Plaatselijk zullen de genagelde natuurleien hersteld worden. Ook zullen de nodige dakaansluitingen worden gerenoveerd. De goten die hier en daar lekken worden vernieuwd", vult Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, aan. 

Dis Van Berckelaer, burgemeester Borsbeek: "Nu Stichting Kempens Landschap mee aan het roer staat, is onze mooie parochiekerk zeker in goede handen. We zijn ervan overtuigd dat de organisatie ook in dit dossier het verschil kan maken voor onze gemeente."