Provincie Antwerpen

Hekwerk George van Raemdonckpark terug na restauratie

Hekwerk George van Raemdonckpark terug na restauratie

Het hekwerk van het George van Raemdonckpark in Boechout is terug van weggeweest. Na een grondige restauratie plaatste Stichting Kempens Landschap het kenmerkende hekwerk weer op zijn vertrouwde plek. De restauratie maakte deel uit van de opwaardering van het park dat sinds 1993 erkend is als beschermd dorpsgezicht. Voor de werken kreeg Stichting Kempens Landschap financiële steun vanuit het Agentschap voor Onroerend Erfgoed.

 

Het George van Raemdonckpark in het centrum van Boechout is de tuin van het landhuis Het Populierenhof, bouwkundig erfgoed sinds 2019. De tuin is niet alleen een populaire plek voor de inwoners van Boechout, het is ook een mooi voorbeeld van de Engelse landschapsstijl. Dat maakt dat de tuin een hoge erfgoedwaarde heeft.

Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap licht toe: De cultuurhistorische waarde van dit park moet behouden blijven en waar mogelijk zelfs nog versterkt worden. Om de tuin te beschermen, maakte de provincie enkele jaren geleden een erfgoedbeheerplan op. De restauratie van het hekwerk was een logische stap in de opwaardering van de erfgoedwaarde.”

 

“Voor de restauratie sloot Boechout een beheersovereenkomst af met Stichting Kempens Landschap”, vult Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap, aan. ”Dankzij die overeenkomst kan de gemeente nu rekenen op een premie van het agentschap Onroerend Erfgoed, goed voor 54.000 euro. De restauratiewerken, ter waarde van 94.000 euro, worden zo voor meer dan de helft gedekt.”

 

Erfgoed en recreatie

Koen T’Sijen, burgemeester van de gemeente Boechout, is alvast opgetogen dat de werken deze week werden afgerond. “Het George van Raemdonckpark is een populaire plek voor onze inwoners. Los van de erfgoedwaarde heeft het park ook een belangrijke recreatieve functie, met o.a. lokalen voor jeugdverenigingen, de Heemkundige Kring en Sfinks, een speeltuin en evenementen zoals de Dag van het Park en een jazzfestival.’

Philip Verstappen, schepen van Erfgoed, vult aan: Als gemeente geloven we dat erfgoed en recreatie elkaar versterken. De Boechoutenaren zijn trots zijn op hun erfgoed en brengen er graag tijd in door. Dat is ook de filosofie van Stichting Kempens Landschap. Door onze eerdere positieve samenwerkingen met deze organisatie waren zij voor ons de uitgelezen partner om het hekwerk onder handen te nemen en zo mee ons mooie park in ere te herstellen. We zijn blij dat we dit restauratieproject samen met hen tot een goed einde hebben kunnen brengen.”