Provincie Antwerpen

Restauratie Hof Ter Linden: zoektocht aannemer kan beginnen

Restauratie Hof Ter Linden: zoektocht aannemer kan beginnen

De restauratie van kasteel Hof Ter Linden in Edegem wordt alsmaar concreter. Dinsdag zetten de drie eigenaars - Stichting Kempens Landschap, de gemeente Edegem en Natuurinvest - hun handtekening onder de herverdeling van het domein. Dat is nodig om de restauratieplannen voor de gemeente financieel en praktisch te optimaliseren. Nu de nieuwe eigendomssituatie op papier staat, kan de zoektocht naar een aannemer voor de werken beginnen.

De restauratie van het kasteel Hof ter Linden kent ondertussen een hele voorgeschiedenis. In 2019 kende het agentschap onroerend Erfgoed een premie toe die tachtig procent van de restauratiekosten dekt. Een aanzienlijk bedrag voor een restauratie die geraamd wordt op 4 miljoen euro. “Om daarop een beroep te kunnen doen moest het Lokaal Bestuur Edegem alleen eigenaar worden van het kasteel”, legt Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap “De herschikking van de eigendom vroeg tijd, maar nu zijn we klaar voor een doorstart. Stichting Kempens Landschap zal de restauratiewerken coördineren. Met onze expertise kunnen we de gemeente zowel op financieel als praktisch vlak ontzorgen.”

Natuurinvest wordt eigenaar van de bossen en een deel van de landbouwgronden buiten de ringgracht. Dat betekent dat de gemeente en Stichting Kempens Landschap voortaan alleen eigenaar zijn van de koetshuizen en het park binnen de ringgracht. Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap vult aan. “Nu het papierwerk achter de rug is, kunnen we concrete stappen zetten om de renovatie op te starten. Dat begint met de opmaak van het bestek, de aanbesteding en de BTW-administratie. Daar hebben we een hele uitdaging aan, maar we gaan ervoor. We hopen dan ook dat we in het voorjaar van 2023 met de werken kunnen beginnen.”

 

Restauratie en herbestemming

De restauratie van Hof Ter Linden is de ontbrekende schakel in de opwaardering van het domein. Afgelopen jaren werden de koetshuizen al aangepakt en herbestemd tot culinaire hotspots en werd het middenplein heraangelegd. Koen Metsu, burgemeester van Edegem: “Sinds we Hof Ter Linden hebben opengesteld voor het publiek, hebben onze inwoners het in hun hart gesloten. Je kan hier prachtig komen wandelen en genieten in het groen. Nu is het tijd dat we ook het kasteel weer teruggegeven aan onze bewoners en dat begint bij de restauratie. Ik ben dan ook zeer blij met de stappen die we afgelopen maanden hebben gezet en ben zeer benieuwd naar wat de toekomst nog in petto heeft voor het kasteel. Met Stichting Kempens Landschap hebben we alleszins een ervaren partner aan onze zijde.

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Hof ter Linden
Waar?Edegem

Hof ter Linden

Ontdek dit statige neoclassicistisch kasteel met koetshuizen en wandel door het grote bijhorende landschapspark.