Provincie Antwerpen

Stichting Kempens Landschap neemt Kapel Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën in Rijkevorsel in beheer

Stichting Kempens Landschap neemt Kapel Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën in Rijkevorsel in beheer

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel sloot samen met de Kerkfabriek Sint-Willibrordus een beheersovereenkomst af voor de Kapel Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën in Achtel. De komende twintig jaar zal de erfgoedorganisatie het beheer van het monument coördineren.

De Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën kapel staat in Achtel, een gehucht van Rijkevorsel.
Historisch gezien is Achtel één van de interessantste en oudst bewoonde van de vijf landbouwgehuchten rond Rijkevorsel. De berg waarop de kapel is gebouwd, staat er al minstens sinds 1475. De kapel en de kapelberg zijn dan ook beschermd als monument.

Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap licht toe: “De kapel Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën is niet alleen belangrijk omwille van haar ouderdom. Ze is ook van grote waarde voor het sociaal-culturele leven in Achtel. Verschillende tradities zoals het haanrijden en eeuwenoude volksspelen werden er dankzij mensen als volkskundige Louis Doms zaliger zeer levend gehouden.”

“Vanuit onze expertise zullen we de Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën kapel de komende twintig jaar goed beheren”, vult Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, aan. “Dankzij de gesloten overeenkomst kan Stichting Kempens Landschap de nodige werken uitvoeren aan de kapel en hiervoor premies aanvragen bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Daarbij stemmen we steeds af met het lokaal bestuur en de Kerkfabriek Sint-Willibrordus. De gemeente Rijkevorsel zal de nodige investeringen doen om het beheer van het monument te garanderen.”

Dorien Cuylaerts, burgemeester van Rijkevorsel, is blij met de samenwerking: “De Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën kapel is misschien wel het meest charmante religieuze erfgoed in onze gemeente. We zijn dan ook verheugd dat Stichting Kempens Landschap zich de komende decennia samen met de gemeente over dit bijzondere monument wil ontfermen.”.