Provincie Antwerpen

Boerenkrijgmonument weer op vertrouwde plek in Gestel

Boerenkrijgmonument weer op vertrouwde plek in Gestel

Het boerenkrijgmonument van Gestel, deelgemeente van Berlaar is terug van weggeweest. Stichting Kempens Landschap liet het beeld vorige zomer weghalen voor een grondige restauratie. Het monument dat deel uitmaakt van het beschermde dorpsgezicht staat weer te pronken als weleer op het kerkhof van de pittoreske gemeente.


Het boerenkrijgmonument prijkt al sinds 1898 op het kerkhof achter de kerk in Gestel. Het is een aandenken aan de woelige strijd die in 1798 de kleine gemeente even op haar grondvesten deed daveren. Na al die jaren was het beeld aan restauratie toe. Stichting Kempens Landschap ontving hiervoor een premie van het agentschap Onroerend erfgoed , goed voor 70 procent van de kostprijs.

Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap licht toe: “De in het oog springende blauwe globe schilferde helemaal af, net als de andere verflagen op het beeld. Ook de sokkel was er erg aan toe. Die vertoonde namelijk verschillende barsten, waardoor het beeld niet erg stabiel meer stond. Bij het wegnemen van dit monument zijn we dus heel voorzichtig te werk moeten gaan.”

 

“In het atelier van de restaurateur in Essen werd het beeld helemaal gereinigd en de verflagen verwijderd. Om het beeld te stabiliseren werd eerst het nodige onderzoek gedaan. Zo konden we de nodige structurele herstellingen doen”, vult Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap, aan. 

Jarenlange samenwerking


Als één van de meest schilderachtige plekken van de provincie Antwerpen, werd het centrum van Gestel in 1992 erkend als een beschermd dorpsgezicht. In 2010 startte de gemeente met de opwaardering ervan. Walter Horemans, burgemeester van Berlaar: “Daarvoor deden we een beroep op de expertise van Stichting Kempens Landschap. Onder hun coördinatie werden onder andere de pastorij en de kerkhofmuur gerestaureerd. Het was voor ons dus een logische stap om hen opnieuw in te schakelen voor de restauratie van dit monument.”

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Gestel
Waar?Gestel

Gestel

Deze deelgemeente van Berlaar herbergt een mooi pittoresk centrum.