Provincie Antwerpen

Vlaanderen investeert in de Scheldevallei

Vlaanderen investeert in de Scheldevallei

Ontsluiting Kasteeldomein d'Ursel en toekomstplannen Paviljoen de Notelaer

Op 23 juni jl. bracht Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen namens Vlaams minister voor Toerisme Zuhal Demir, een bezoek aan twee bijzondere sites in Bornem: Kasteeldomein d'Ursel en Paviljoen de Notelaer. Zijn bezoek kaderde in het project 'Van Steen voor Steen langs de Schelde' en de nieuwe strategische visie van Toerisme Vlaanderen; 'Reizen naar morgen'.

Het project 'Van Steen voor Steen langs de Schelde' heeft als doel om toeristen uit zowel Vlaanderen als het buitenland kennis te laten maken met de Scheldevallei en al haar troeven. De focus ligt hierbij zowel op erfgoed als natuur. Naast investeringen in een publieksaanbod voor de kastelen van Laarne, Marnix de Sainte Aldegonde en Wissekerke, richt dit project zich ook op een betere toegankelijkheid. De kastelen zijn de poorten tot Rivierpark Scheldevallei, een initiatief in de schoot van Regionaal Landschap Schelde-Durme. "De Scheldevallei heeft een bijzonder groot toeristisch groeipotentieel. Vanuit Vlaanderen investeren we hier dan ook graag in. De heraanleg van de parking van Kasteel d'Ursel kadert hierbinnen", licht Vlaams minister Zuhal Demir toe. "Met de werken aan de parking van kasteel d'Ursel in Hingene kunnen bezoekers beter worden ontvangen op het kasteeldomein."

"Door de parking 1,5 meter uit te breiden naar het noorden en 7,7 meter naar het westen wordt het aantal parkeerplaatsen verhoogd van veertig naar zestig. Zo kunnen we de vele bezoekers van het park en Kasteel d'Ursel nog beter ontvangen", vertelt Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen. "Het geheel kreeg een groener karakter door zoveel mogelijk gebruik te maken van verhard gras. Er wordt ook beperkte, vleermuisvriendelijke verlichting voorzien. Langs de randen van de parking zal een struikengordel de auto's visueel afschermen van de rest van het park", vult Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen aan.

In het kader van 'Reizen naar morgen' - de nieuwe strategische visie van Toerisme Vlaanderen - werkte Kempens Landschap een concept en herbestemming uit voor paviljoen de Notelaer waarbij invulling gegeven zal worden aan een sterk kernaanbod. "De beleving van het water en het erfgoed wordt in dit concept gecombineerd met krachtige erfgoedlogies. De bouw van een passend ontvangstpaviljoen in een eerste fase zorgt dat domein de Notelaer verder uitgebouwd wordt als trefpunt voor streekverkenning en biedt meer mogelijkheden voor kleine evenementen die aansluiten bij het DNA van de plek", aldus Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap. In een tweede fase volgt de interieurrestauratie van het Paviljoen. "In deze fase zal het Paviljoen gedeeltelijk herbestemd worden - in de verdiepingen - tot sfeervolle, kwalitatieve erfgoedlogies voor 6 personen. Deze nieuwe invulling en toekomstplannen voor het domein de Notelaer breidt de seizoensgebonden recreatie - zoals de boompitten - uit tot quasie een jaarrond activiteit", geeft Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap aan.

Voor de realisatie van deze plannen is een partnership tussen de eigenaar (Toerisme Vlaanderen), de erfpachthouder (Kempens Landschap), de exploitant (vzw De Notelaer), de gemeente Bornem en andere nauw betrokken partijen zoals het agentschap Onroerend Erfgoed en Domein d'Ursel gesloten. Toerisme Vlaanderen heeft voor de realisatie van de eerste fase van dit project (de realisatie van de nieuwbouw) een bedrag van 400.000 euro ingeschreven. Vlaams minister voor Toerisme, Zuhal Demir: "Vlaanderen wil inzetten op een vorm van toerisme dat bijdraagt aan florerende bestemmingen, waar bewoners, bedrijven en bezoekers tot hun recht komen en ook samen zorg dragen voor plekken. Deze nieuwe invulling en herbestemming past perfect binnen onze visie. Daar willen we vanuit Vlaanderen dan ook graag onze schouders mee onder zetten en in investeren."