Provincie Antwerpen

Ringgracht Kasteel Zellaer opgeruimd!

Ringgracht Kasteel Zellaer opgeruimd!

Het Kasteel en domein Zellaer nu ongeveer een jaar in beheer van Kempens Landschap en de gemeente Bonheiden. Recent werd de eerste grote stap gezet in de opwaardering van het kasteelpark: overtollig slib werd uit de ringgracht geruimd.

Het kasteeldomein van Zellaer in Bonheiden bestaat uit ongeveer 18ha landschappelijk waardevol parkgebied. Het oorspronkelijke kasteel dateert uit de 13e eeuw, maar werd in 1885 vervangen door de huidige pseudo-middeleeuwse omringde waterburcht. Het kasteel en het uitgebouwde koetshuis zijn beschermd als monument en het parkbos is beschermd als landschap.

Kempens Landschap en het gemeentebestuur van Bonheiden maken werk van opwaardering park.
Het Kasteel en domein Zellaer nu ongeveer een jaar in beheer van Kempens Landschap en de gemeente Bonheiden. Recent werd de eerste grote stap gezet in de opwaardering van het kasteelpark: overtollig slib werd uit de ringgracht geruimd.

Het kasteeldomein van Zellaer in Bonheiden bestaat uit ongeveer 18ha landschappelijk waardevol parkgebied. Het oorspronkelijke kasteel dateert uit de 13e eeuw, maar werd in 1885 vervangen door de huidige pseudo-middeleeuwse omringde waterburcht. Het kasteel en het uitgebouwde koetshuis zijn beschermd als monument en het parkbos is beschermd als landschap.

Op 12 september 2017 nam Kempens Landschap kasteeldomein Zellaer in erfpacht voor 54 jaar. In dezelfde akte werd de gemeente Bonheiden eigenaar van 20% van het domein. Sindsdien namen beide partners al heel wat stappen om het domein samen te beheren, open te stellen en een duurzame herbestemming te realiseren in de gebouwen.

Er is momenteel een geïntegreerd natuur- en erfgoedbeheerplan voor domein Zellaer in opmaak, in samenspraak met het agentschap Onroerend Erfgoed, het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente Bonheiden. Hierin wordt o.a. de slibruiming van de ringgracht opgenomen. Slib ontstaat wanneer bladeren en ander organisch materiaal in het water vallen en vergaan. Jaar na jaar groeit de sliblaag aan, waardoor de waterkwaliteit daalt. Daarom is het nodig overtollig slib uit te graven en zo de waterhuishouding te herstellen. Het behoud van de ringgracht is cruciaal voor het veiligstellen van de erfgoed- en natuurwaarden op het domein.

Door de uitzonderlijke droogte van de voorbije maanden stond de ringgracht rondom Kasteel Zellaer quasi volledig droog. Op zich een spijtige ecologische en landschappelijke zaak, doch bood dit een uitzonderlijke opportuniteit naar ruiming van het slib. Door de droogte kan de slibruiming makkelijker, sneller en goedkoper uitgevoerd worden. Vandaar dat we nu de kans wilden aangrijpen om deze slibruiming tijdens de droogstand uit te voeren”, aldus gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap Inga Verhaert.

De werken werden uitgevoerd in de laatste week van oktober. De gemeente Bonheiden draagt een deel bij in de kosten, daarnaast kan ook een beroep worden gedaan op subsidies vanuit het agentschap Onroerend Erfgoed via de erfgoedpremie.

Gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap Peter Bellens : “Het is nog even wachten op regen zodat de ringgracht weer gevuld wordt. Maar nu al is duidelijk dat het verrichte werk een mooi resultaat zal hebben. Het zorgt voor een landschappelijke meerwaarde én de waterkwaliteit verbetert. Dit is duidelijk een eerste mijlpaal in de opwaardering van het kasteelpark van Zellaer.”

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Kasteeldomein Zellaer
Waar?Bonheiden

Kasteeldomein Zellaer

Wandel door het historisch park of volg eens een rondleiding in het neogotisch kasteel Zellaer