Provincie Antwerpen

Een vernieuwde toegang voor domein De Notelaer

Een vernieuwde toegang voor domein De Notelaer

Sinds kort kan je opnieuw in stijl naar domein De Notelaer in Bornem wandelen. De historische kasseiweg die bezoekers naar het domein leidt, werd de voorbije weken flink onder handen genomen. Naast de kasseien is een minder hellend pad aangelegd, waardoor het domein nog toegankelijker wordt. Mindervaliden kunnen voortaan vlakbij het paviljoen parkeren. 0ok in de rest van het park zijn heel wat verfraaiingswerken uitgevoerd.

Merkwaardig erfgoedpareltje

In Hingene, vlak naast de Scheldedijk, prijkt het paviljoen De Notelaer. Dit merkwaardig erfgoedpareltje werd in de achttiende eeuw gebouwd en hoorde bij het kasteeldomein van de familie d’Ursel. Rondom het paviljoen bevindt zich een park van circa 5 hectare dat sinds 2000 deel uitmaakt van het beschermde landschap d’Ursel. Kempens Landschap heeft het paviljoen en de omgeving in erfpacht.

Historische toegangsweg

Wie het domein De Notelaer wil betreden, komt binnen langs de historische toegangsweg. Deze kasseiweg verkeerde de laatste jaren in slechte staat. De voorbije weken werd de toegangsweg gerestaureerd. Hierbij werden de originele historische kasseien terug recht gelegd en werd er een mindervalidenpad naast de originele weg aangelegd. Bijkomend werd er ook een kleine parking voor personeel en mindervaliden voorzien. Voor de uitvoering van deze werken werd er vanuit het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed een erfgoedpremie toegekend. Daarnaast kon Kempens Landschap rekenen op financiële steun van de gemeente Bornem.

Jan De Haes, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen, licht toe: “Met de restauratie van de toegangsweg tot domein De Notelaer werd een eerste grote stap gezet richting de opwaardering van het domein. Bezoekers kunnen nu opnieuw langs een mooie toegang het domein betreden. Er waren hier ook heel wat problemen met wagens die tussen de dreefbomen parkeerden en zo de boomwortels beschadigden. Ook dit wordt nu opgelost doordat de wagens voortaan op de parking buiten het domein moeten parkeren en er ook op het domein zelf een kleine parking voorzien is.”

Verdere opwaardering van het park

Ook in de rest van het park werden er de voorbije weken werken uitgevoerd. Het agentschap Onroerend Erfgoed kende een erfgoedpremie toe voor de opwaardering van het park. Met deze premie werden alle bomen langs de wandelpaden onderworpen aan een veiligheidssnoei en werd de zichtas vanaf de toegangsweg naar het paviljoen opengemaakt.

In april 2019 werd een subsidie toegekend vanuit de subsidieoproep Scheldehelden 2.0 van de Vlaamse Landmaatschappij. Hierbij werd een budget van 10.000 euro beschikbaar gesteld voor het herstel van de streekeigen elementen typisch voor Klein-Brabant. Enerzijds bevindt er zich op domein De Notelaer een salicetum of wilgenverzameling. Dit salicetum was sterk verloederd en is nu terug hersteld, waarbij de wilgen opnieuw in hakhoutbeheer gezet werden. Anderzijds staat er naast de toegangsdreef tot het domein een bomenrij van notelaars. Omdat deze notelaars scheefgegroeid en sommigen zelfs volledig omgevallen waren, werd deze bomenrij vervangen door nieuwe exemplaren.

Kathleen Helsen, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen, legt uit: “Het bosdomein rondom De Notelaer is de laatste jaren verloederd en verwilderd geraakt. De voorbije maanden is er hard gewerkt om het domein weer in ere te herstellen. Kempens Landschap zorgt zo voor een sterke opwaardering van het park. We hopen dan ook vele bezoekers te mogen blijven ontvangen op dit prachtige domein.”

Kristof Joos, burgemeester van de gemeente Bornem, vult nog aan: “Samen met Kempens Landschap willen we het domein De Notelaer verder laten uitgroeien tot een waar pareltje binnen onze gemeente! De eerste stappen hiertoe zijn alvast gezet en we kijken uit naar de verdere toekomstplannen.”

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

De Notelaer
Waar?Bornem

De Notelaer

Ontdek dit markante gebouw op een idyllische plek naast de Schelde in Hingene!