Provincie Antwerpen

Subsidies voor wandelbrug aan kasteelruïne Ter Elst

Subsidies voor wandelbrug aan kasteelruïne Ter Elst

Onlangs raakte bekend dat de aanleg van een nieuwe wandelbrug naar de kasteelruïne Ter Elst in Duffel via Platteland Plus een subsidie krijgt van 130.000 euro. Deze brug is noodzakelijk voor een doorstart van de kasteelruïne als evenementenlocatie en zal de site beter met de omgeving verbinden. Onder leiding van Stichting Kempens Landschap zal de ruïne de komende jaren een grondige restauratie ondergaan. Hiervoor zijn er de afgelopen maanden vooronderzoeken uitgevoerd die onder andere een nieuw licht werpen op de historiek van het voormalige kasteel.

De kasteelruïne Ter Elst in Duffel wordt de volgende jaren gerestaureerd om ze opnieuw te kunnen gebruiken als setting voor lokale en regionale evenementen. Sinds 2012 is de site namelijk afgesloten voor het publiek vanwege stabiliteits- en evacuatieproblemen.

Kathleen Helsen, gedeputeerde van de Provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap: “Om op het binnenplein en in de ruïne veilig evenementen te kunnen organiseren, verplichtte de brandweer een bijkomende evacuatieroute. Daarom is er geopteerd om enerzijds de bestaande brug uit de jaren 1980 aan te passen voor hulpvoertuigen en anderzijds er tegenover een nieuwe wandelbrug toe te voegen. Het ontwerp in cortenstaal wordt zo eenvoudig mogelijk gehouden om geen afbreuk te doen aan de beschermde ruïne en haar omgeving.”

Maar de aanleg van een bijkomende wandelbrug biedt nog meer voordelen. Burgemeester van Duffel Sofie Joosen: “Vlaanderen ondersteunt het idee om het kasteeleiland permanent open te stellen voor bewoners en passanten. De brug zorgt voor een nauwere verbinding van de ruïne met het park en de dorpskern. Tegelijkertijd nodigt ze de wandelaars in het park of langs de Nete uit om de site te verkennen of ze te doorkruisen.”

Vooronderzoeken plaveien de weg naar restauratie


Ter voorbereiding van de restauratiewerken aan de ruïne is intussen al heel wat studiewerk verricht. Het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed ondersteunde het nodige stabiliteitsonderzoek met 18.000 euro. Dit was noodzakelijk om oplossingen te berekenen voor de huidige stabiliteitsproblemen. Jan De Haes, gedeputeerde van de Provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap: “Naast stabiliteitsonderzoek ondersteunt het agentschap Onroerend Erfgoed ook historisch onderzoek naar het oude kasteel met 20.000 euro. Door middel van geofysische scanning van het binnenplein hebben archeologen de exacte locatie van de ondergrondse muur- en vloerresten kunnen terugvinden. Aan de hand van patronen in de verharding zullen we die vondsten ook weergeven op het binnenplein. Dankzij de scans kunnen we de funderingen vermijden wanneer we de nutsleidingen aanleggen en dus overbodige schade voorkomen. Er werden zelfs nog onbekende restanten van de vermoedelijke voorlopers van het kasteel zichtbaar zonder ze te moeten opgraven.”

Lili Stevens, schepen van Cultuur in Duffel vult aan: “Er kwamen ook nieuwe tekeningen en vermoedelijke schilderijen van Ter Elst boven water tijdens het onderzoek. Samen met de scans van de ondergrond wordt hierdoor de historische kennis van de site verfijnd en kunnen we beter onderbouwde keuzes maken in functie van de restauratie. In 2023 willen we in aanloop naar de restauratie samen met Stichting Kempens Landschap blijven inzetten op een goede communicatie over die restauratie, herbestemming en het traject ernaar toe.”