Provincie Antwerpen

Bijgebouwen Remise Hof Ter Laken spelen hoofdrol in Europees proefproject

Bijgebouwen Remise Hof Ter Laken spelen hoofdrol in Europees proefproject

De komende weken is Hof ter Laken in Heist-op-den-Berg de proeftuin voor Digital DeConstruction (DDC). Dit Europees Interreg project wil het hergebruik van afbraakmaterialen verhogen en ziet in de afbraak van de oude bijgebouwen van de remise een kans om de theorie aan de praktijk te koppelen. Stichting Kempens Landschap werkt mee als partner aan het project en levert met Hof Ter Laken het pilootproject voor België. De Stichting ontvangt hiervoor ongeveer 200 000 euro aan Europese middelen.

Deze week start Stichting Kempens Landschap met de afbraak van twee bijgebouwen achter de remise van het Hof Ter Laken. Ook het interieur van de noordelijke zijvleugel wordt ontmanteld.

Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap, licht toe: “Deze twee gebouwen maken geen deel uit van de oorspronkelijke remise en zijn later toegevoegd. Ze hebben dus geen erfgoedwaarde. Maar ze zijn niet waardeloos. Dankzij het Interreg-project Digital DeConstruction komen de materialen van de sloop- en afbraakwerken niet op de afvalberg terecht maar zullen ze elders op een hoogwaardige manier hergebruikt worden. Kempens Landschap brengt zo circulair bouwen in de praktijk.”

Circulair bouwen

Eenvoudig gezegd staat DDC voor het zo goed mogelijk recupereren van bestaande materialen zodat ze in hun geheel in een nieuw project kunnen worden hergebruikt. Dat zogenaamde hoogwaardig hergebruik maakt vandaag slechts drie procent van het totale hergebruik uit. Meestal blijft de recyclage van bouwmaterialen immers beperkt tot verpulvering, waarbij de verpulverde materialen als opvulmiddel voor wegen of andere toepassingen dienen.
Om een zicht te krijgen op welke materialen van de gebouwen in Hof ter Laken precies in aanmerking kwamen voor hoogwaardig hergebruik, maakte een gespecialiseerd bureau een inventaris op van de verschillende materialen en voerden ze een scan uit van de gebouwen. Daaruit bleek onder andere de natuurstenen voederbak, de dakpannen, tegels en dakbalken in aanmerking te komen voor hergebruik.

“Een innovatief digitaal besluitvormingssyteem bepaalt vervolgens hoe dat op de meest duurzame en rendabele manier kan. De tool brengt bovendien in kaart hoe de gebouwen het beste worden afgebroken. Dat is nodig om de materialen optimaal te kunnen recupereren”, legt Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap, uit. “De tool werd ontwikkeld door de verschillende partners van het project. Om te checken hoe de theorie zich in de praktijk laat omzetten, gaan we nu aan de slag op Hof Ter Laken. Als Stichting Kempens Landschap werken we graag mee aan dit soort innovatieve projecten. We willen continu verbeteren en zijn dan ook altijd op zoek naar manieren om onze projecten zo duurzaam mogelijk te maken.”

Burgemeester van Heist-op-den-Berg Jan Moons is alvast blij met deze primeur die het domein te beurt valt: “Dit bewijst voor ons dat we de juiste partner hebben gekozen om de restauratie en herbestemming van het domein aan te pakken. Stichting Kempens Landschap brengt niet alleen extra financiële middelen met zich mee, maar ze kijkt ook met een innovatieve bril naar een project. Erfgoed en duurzaamheid gaan hier hand in hand.”

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Hof ter Laken
Waar?Heist-op-den-Berg

Hof ter Laken

Ontdek dit uitgestrekt kasteeldomein bij de Grote Nete