Provincie Antwerpen

Beleving staat centraal in opwaardering domein Fatima Pulle

Beleving staat centraal in opwaardering domein Fatima Pulle

Stichting Kempens Landschap start in 2023 met de opwaardering van Domein Fatima in Pulle bij Zandhoven. Het 1,8 hectare grote bedevaartsoord is sinds 2021 in erfpacht van de Stichting. Die wil het unieke stukje religieus erfgoed een tweede leven geven en ging daarvoor eerst te rade bij de vrijwilligers en omwonenden. De Stichting gaat met die ideeën aan de slag en krijgt daarvoor een plattelandssubisidie van LEADER Kempen Zuid. 


De geschiedenis van domein Fatima is al even markant als de plek zelf. Remi Van Beirendonck, die aan de wieg stond van dit domein, droomde van een lokaal bedevaartsoord. Hij was een graag geziene Pullenaar en wist al snel zijn dorpelingen en de pastoor te overtuigen. Ondanks een negatief advies van het bisdom ging Remi toch aan de slag. In 1933 was het eerste plantsoen een feit. Twee jaar later liet hij met de hulp van enkele Portugese priesterstudenten een groot Onze-Lieve-Vrouwbeeld uit Fátima overkomen. Domein Fatima werd zo één van de eerste bedevaartsoorden voor Maria van Fátima in Europa. 


Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap: “De oprichting van domein Fatima was door de inzet van de dorpelingen destijds een beetje een LEADER-project avant la lettre. Samenwerking is bij zo’n project immers zeer belangrijk. Ook nu kregen we heel wat input van heel wat inwoners en vrijwilligers in een participatietraject. Zo kunnen we er een plek van maken voor en door Pullenaren. Het domein moet niet alleen een rustpunt blijven waar mensen kunnen bezinnen, maar ook een plek worden waar je het erfgoed kan beleven.”

 

“Beleving staat dan ook centraal in de opwaardering. Zo voorzien we nieuwe bloemperken met een zitrand en komt er voor de grote kapel een cirkelvormige bank. De bestaande shelter breken we af en vervangen we door een nieuwe waar je kan picknicken. De grote kapel en de grot krijgen een grondige renovatiebeurt en ook het groen pakken we aan”, vult Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap, aan. 

Financiële steun

Het kostenplaatje van de opwaardering wordt geraamd op 143 000 euro. “Daarvan wordt
93 000 euro gesubsidieerd door LEADER Kempen Zuid. De rest neemt het lokaal bestuur voor zijn rekening,”
vertelt burgemeester Luc Van Hove. “Als gemeente zijn we blij dat we in dit dossier een beroep kunnen doen op de expertise van Stichting Kempens Landschap. Doordat zij steeds de nodige financiële steun weten te vinden voor projecten, worden we als gemeente financieel ontlast. Zorg dragen voor erfgoed zoals Domein Fatima wordt daardoor voor een gemeente een stuk gemakkelijker.” 

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item: