Provincie Antwerpen

Aankoop van groene long in Herentals

Aankoop van groene long in Herentals

Gisteren werd door Kempens Landschap de officiële akte ondertekend voor de aankoop van zo’n 20 hectare bossen en landbouwgronden in Noorderwijk. De familie de Ghellinck vond in Kempens Landschap een geschikte partner om dit historische landschap veilig te stellen. De stad Herentals ondersteunt de aankoop.

Waardevol landschap

In het zuiden van Herentals ligt een mooi open landschap vlakbij Noorderwijk. Een tak van de adellijke familie de Ghellinck uit Brussel, die gelet op haar familieband met de eigenaars van het kasteel van Noorderwijk nog verschillende eigendommen bezit in de streek, zocht een koper voor 19,2 hectare bos en landbouwgronden. Het bosgebied omvat prachtige historische dreven, en de open ruimte er rondom zorgt voor mooie vergezichten. De Duiptloop kronkelt door het gebied, en mondt verderop uit in de Wimp. Het geheel vormt dus een waardevol en gevarieerd landschap, met een hoge ecologische waarde.

Aankoop betekent duurzame toekomst

Een jaar geleden werd Kempens Landschap via Bosgroep Zuiderkempen, die de bossen al jaren beheert, op de hoogte gebracht dat de familie de Ghellinck de gronden wou verkopen aan een eigenaar die er goed zorg voor zou dragen. De Bosgroep dacht toen aan Kempens Landschap. De vereniging zag meteen het potentieel van het domein en ging maar al te graag met de familie in gesprek. Samen kwamen ze tot een prijszetting van 435.000 euro.

Gisteren werd de aankoopakte getekend in de Lakenhal, in aanwezigheid van heel wat geïnteresseerden en genodigden. Kempens Landschap betaalt 80% van de aankoopsom. De stad Herentals draagt conform de werking van Kempens Landschap 20% bij.

In goede handen

Samen met heel wat partners zal Kempens Landschap het gebied nu opwaarderen en openstellen.

“Het bos willen we verder laten beheren door de Bosgroep Zuiderkempen”, vertelt Peter Bellens, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap. “We zullen in de eeuwenoude dreven eerst wat werken uitvoeren en ze nadien openstellen voor wandelaars en fietsers, waardoor de natuur en het landschap een recreatieve meerwaarde krijgen. Lokale boeren zullen de akkers rondom het bos bewerken. Samen met deze partners en het stadsbestuur, maken de provincie en Kempens Landschap van dit openruimtegebied dus een pareltje voor alle stille genieters. En wie weet kunnen we later ook nog een rol spelen om het kasteeldomein zelf te bewaren als erfgoedsite.“

“Met deze strategische aankoop bewijst Kempens Landschap dat we blijvende aandacht hebben voor het behoud van open ruimte.” legt Inga Verhaert uit, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap. “Kempens Landschap is dan ook geen zuivere natuur- of erfgoedvereniging, bij ons staat het landschap in al zijn facetten voorop. We willen in heel de provincie Antwerpen historisch gegroeide landschappen behouden, versterken en openstellen voor recreatie en herbestemming. In de twintig jaar dat onze organisatie bestaat, hebben we op die manier zo’n 900 hectare verworven en spelen we een sleutelrol in al evenveel dossiers waar verwerving niet speelt.”

Ruimte voor recreatie

Het gebied zal volgend jaar opengesteld worden zodat recreatief medegebruik mogelijk wordt. Een doorsteek als aanvulling van het bestaande fietsnetwerk is alvast een optie. Burgemeester Jan Bertels en schepen Mien Van Olmen van de stad Herentals zijn ervan overtuigd dat het gebied in goede handen is: “Kempens Landschap heeft zeker de nodige ervaring en kennis om dit gebied vakkundig te beheren en recreatief open te stellen. We kijken er naar uit om onze burgers hier te verwelkomen!”