Provincie Antwerpen

Speelzone en buitenklas Dwergenbos klaar voor Zoersels jong speelgeweld

Speelzone en buitenklas Dwergenbos klaar voor Zoersels jong speelgeweld

Klasjes die buiten les willen volgen, kunnen in Zoersel voortaan in het Dwergenbos terecht. Stichting Kempens Landschap legde afgelopen weken de laatste hand aan de speelzone en de buitenklas. De landschapsorganisatie werkte voor de inrichting samen met gemeente & OCMW Zoersel en Bosgroep Antwerpse Gordel.  De realisatie gebeurde met subsidies vanuit het agentschap voor Natuur en Bos.

Het Dwergenbos is een jong bos van zo’n 5,6 hectare in het centrum van Sint-Antonius-Zoersel. Stichting Kempens Landschap kocht de gronden aan in 2018 met verwervingssubsidies van het boscompensatiefonds. Samen met de gemeente en Bosgroep Antwerpse Gordel werkte de organisatie een visie uit om de kale weilanden om te vormen tot een aantrekkelijk speelbos met poelen en een natuurlijke open speelzone. Die visie werd opgetekend in een natuurbeheerplan dat door het agentschap voor Natuur en Bos werd goedgekeurd.

 

De voorbije 2 jaar plantten de partners zo’n 5 hectare bos aan. Daarvoor kregen ze de hulp van de leerlingen van de lokale lagere scholen. Een halve hectare van het bos werd behouden als open plek in het bos. Deze open plek vormt de kern van het speelbos. 

Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap licht toe: “In 2022 maakten Stichting Kempens Landschap en de partners samen werk van de inrichting van de speelzone. Daarvoor hebben we eerst de lokale jeugd bevraagd. Met hun input zijn we vervolgens aan de slag gegaan. Afgelopen maanden werden de spelelementen op het terrein geïnstalleerd. Zo is er een buitenklas, een vlonder aan de poel, enkele picknickplaatsen en zitbanken, klimkunst en  verschillende hangmogelijkheden. Ook aan schaduw- en klimbomen is er gedacht. Tijdens de Paasvakantie werden de laatste zaken afgewerkt.”

“Nu de speelzone is afgewerkt, kunnen de kinderen in alle vrijheid komen ravotten”, vult Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap, aan. ”Vanuit het agentschap voor Natuur en Bos konden we rekenen op de projectsubsidie ‘Openstelling voor de uitvoering van eenmalige inrichtingswerken die de sociale functie van een terrein bevorderen'. We ontvingen hiervoor een subsidie van 24.360 euro. Het volledige project kon zo voor tachtig procent worden gedekt waardoor de resterende kosten tot een minimum konden worden beperkt.”

 

Burgemeester Liesbeth Verstreken is opgetogen met deze realisatie. “Met een oppervlakte van 5,6 hectare is het Dwergenbos een belangrijke groene long in Zoersel. Daarnaast zijn we zeer trots op de speelgelegenheid die we kunnen bieden aan onze Zoerselse kinderen. We zijn dan ook zeer blij dat we dit project samen met hen tot een goed einde hebben kunnen brengen”

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Dwergenbos
Waar?Zoersel

Dwergenbos

Hier werken het lokaal bestuur Zoersel en Kempens Landschap aan een groene speelruimte en nieuw bos!