Provincie Antwerpen

Mooie toekomst voor park Hof Ter Borght

Mooie toekomst voor park Hof Ter Borght

Pareltje langs de Grote Nete

Het kasteeldomein van Hof ter Borght ontstond in de late 18de eeuw. Het kasteel is gebouwd als classicistisch landhuis met een prachtige orangerie, druivenserre, koetshuis en volière. Achter deze beschermde monumenten ligt een al even prachtig kasteelpark. De centrale vijver is aangekleed met een eendenkooi, een eeuwenoud bruggetje in Engelse stijl en een paviljoentje. Rondom de vijver liggen graspartijen en waardevolle bossen met eeuwenoude bomen en een verborgen ijskelder. De ligging naast de mooi meanderende Grote Nete, aan de rand van het Merodegebied, maakt het plaatje compleet.

Het kasteel en het park van Hof Ter Borght zijn eigendom van de Luxemburgse firma Immobilière Beaumont, die er in de toekomst een hotel wil starten. Het park gaven zij vandaag evenwel in beheer aan Kempens Landschap en de gemeente. De eigenaar gelooft immers in de voordelen van die samenwerking, waardoor Kempens Landschap in afstemming en samen met de gemeente kan instaan voor het beheer van het park, de bossen, graslanden, en het onderhoud van de paden. Zo zullen vele bezoekers hun weg naar het park vinden.

 

Startschot van opwaardering en openstelling

Na enkele jaren in gesprek te zijn geweest met de eigenaar over de beste juridische constructie voor het overdragen van het park, is de ondertekening van de erfpacht vandaag een feit. Het vormt de start van een mooi project.

Kempens Landschap zal op korte termijn starten met de nodige studies en kan vervolgens in samenspraak een erfgoed- en natuurbeheerplan opmaken voor het domein. Daarin wordt bepaald wat de lange termijn visie is op het beheer en hoe het park ontsloten zal worden voor het publiek.

Intussen zullen de arbeiders van Kempens Landschap, de Landschapsdokters genaamd, het park beheren. Na de goedkeuring van het plan zullen dan de grotere werken starten, zoals mogelijks de restauratie van enkele parkelementen en de ruiming van de vijver, waardoor het park helemaal in ere wordt hersteld.

Het park zal open gaan voor wandelaars vanaf de veiligheid gegarandeerd kan worden, wellicht in de zomer van 2016. Nadien zal het domein jaar na jaar verder verfraaid worden. De toekomst voor het park van Hof Ter Borght oogt dus mooi!

 

Meerwaarde voor de gemeenschap!

Peter Bellens, gedeputeerde, voorzitter van het gebiedsgericht project de Merode en covoorzitter van Kempens Landschap, is zeer verheugd met deze erfpachtondertekening. “Het park van Hof Ter Borght is een pareltje langs de Grote Nete. Het is gelegen aan de rand van het Merodegebied en vormt dan ook een eerste halte voor de mensen die de Merode vanuit deze invalshoek willen ontdekken. Het feit dat we dit prachtig kasteelpark kunnen openstellen voor de inwoners van de streek en voor recreanten is een zeer grote troef. Het heeft een tijdje geduurd, maar door ons niet aflatend geloof is het Kempens Landschap gelukt om de erfpacht vandaag te ondertekenen!”

“We zijn ervan overtuigd dat het resultaat de moeite zal zijn.”, vult deputeerde en co-voorzitster Inga Verhaert aan. Onze vereniging heeft al heel wat expertise opgebouwd in vele andere erfgoeddossiers. Denk maar aan de voormalige landloperskolonies in de Noorderkempen, de Beddermolen in Westerlo en het kasteeldomein van Hof Ter Linden in Edegem. Net als die domeinen, ademt ook Hof Ter Borght tegelijk geschiedenis en toekomst uit, een mix die volledig op maat is van onze vereniging!”

Geert Daems, burgemeester van Hulshout, beaamt dit ten volle, en is zeer blij met de erfpachtondertekening en de samenwerking met de partners. “De samenwerking met Kempens Landschap verzekert een mooie toekomst. Het park zal een prachtige plek worden om te vertoeven. Op die manier zullen niet enkel onze inwoners tot hier komen, maar ook mensen uit de wijdere omgeving. Onze gemeente is dus een absolute troef rijker. Ik ben vandaag dan ook een zeer tevreden man!”