Provincie Antwerpen

Nieuw poelencomplex in domein De Welvaart

Nieuw poelencomplex in domein De Welvaart

In Zoersel worden vijf poelen ingericht voor heikikkers, poelkikkers en kamsalamanders

Domein De Welvaart in Zoersel krijgt er een aantal poelen bij. De werken worden uitgevoerd met een projectsubsidie Natuur van ANB voor het project "Stapsteen De Welvaart". Zo ontstaat extra leefgebied voor enkele beschermde diersoorten zoals de heikikker, de poelkikker en de kamsalamander. 

Domein De Welvaart

Domein De Welvaart ligt aan de rand van het Molenbos, tussen de Emiel Vermeulenstraat en de Raymond Delbekestraat in Sint-Antonius Zoersel. Het 14,5 hectare grote domein was vroeger eigendom van de stad Antwerpen, die het exploiteerde om bosklassen te organiseren voor Antwerpse schoolkinderen. Nu is het domein in eigendom van enkele private eigenaren, de gemeente Zoersel, de intercommunale IGEAN en Stichting Kempens Landschap. 

Bosbeheerplan

"Enkele jaren geleden werd een bosbeheerplan opgemaakt voor de bospercelen van Stichting Kempens Landschap, het gemeentebestuur van Zoersel en enkele private eigenaren. In het beheerplan is de toekomstvisie van het bos vastgelegd en worden de verschillende beheermaatregelen opgelijst. Op termijn willen we onder andere een inheems gemengd bos ontwikkelen. Door bosranden aan te leggen en poelen in te richten, willen we meer natuurwaarde creëren. De coördinatie van het bosbeheer gebeurt via de Bosgroep Antwerpen Noord", aldus Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap. 

Projectsubsidie Natuur

In december 2019 werd door het Agentschap Natuur en Bos een projectsubsidie Natuur goedgekeurd voor de geplande waterinrichtingswerken. Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, Bosgroep Antwerpen Noord en Regionaal Landschap De Voorkempen: "Het juridisch kader was al vastgelegd in het bosbeheerplan, dankzij de subsidie van 4.493, 34 euro kunnen we er nu ook echt werk van maken. Het project "Stapsteen Welvaart" is gericht op de ontwikkeling van leefgebied voor de heikikker, poelkikker en kamsalamander - drie Europees beschermde diersoorten die in de omgeving nu al voorkomen. Concreet wordt een oude poel zonder ecologische waarde in eigendom van Kempens landschap heringericht tot 4 verschillende poelen met zachte oevers en wordt op eigendom van de gemeente Zoersel een nieuwe poel gegraven. In totaal gaat het om 5 afzonderlijke poelen die een nieuwe thuis kunnen bieden voor verschillende dieren."

Liesbeth Verstreken, burgemeester van Zoersel, is nauw betrokken bij het project: "We zijn zeer blij dat de inrichtingswerken deze week van start konden gaan. Dankzij de projectsubsidie Natuur kunnen wij als gemeentebestuur ook ons steentje bijdragen aan het creëren van meer natuur. We zijn ook zeer dankbaar voor de ondersteuning door Kempens Landschap, Bosgroep Antwerpen Noord en Regionaal Landschap De Voorkempen. Samen kunnen we mooie resultaten behalen en onze gemeente weer wat mooier maken."

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

De Welvaert
Waar?Zoersel

De Welvaert

Wandel door de mooie beukendreven van dit bosgebied