Provincie Antwerpen

Volgende fase voor opwaardering park Berlaarhof

Volgende fase voor opwaardering park Berlaarhof

Weldra start Stichting Kempens Landschap met het ruimen van slib in het park Berlaarhof in Berlaar. De werken zijn nodig om de verzanding van de vijver tegen te gaan en maken deel uit van de opwaardering van het park. Ook de brug die de geplande nieuwe doorgang van het park met de Pastorijstraat verbindt wordt vernieuwd.

Park Berlaarhof is het eerste openbare park van Berlaar. In 2018 kocht de gemeente het kasteeldomein, waar vroeger de internationaal gerenommeerde operazanger Ernest Van Dijck woonde, aan. Sindsdien staat Stichting Kempens Landschap in voor het beheer van het park. Het kasteel is in erfpacht van Villa Vip, een kleinschalig woonconcept voor mensen met een beperking.
Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap licht toe: “Als groene long in het centrum van Berlaar heeft Park Berlaarhof zowel een recreatieve als een ecologische functie. We gaan dat nog meer in de verf kunnen zetten. De slibruiming maakt de vijver weer open en gaat de verzanding tegen. Door de oever van de vijver af te schuinen, ontstaat een geleidelijke overgang tussen land en water. Dat bevordert de groei van verschillende plantensoorten en maakt de vijver toegankelijker voor dieren die langs de oever leven. We werken dus ook aan een betere biodiversiteit.”

“Ook de toegang naar het park pakken we samen met de gemeente aan”, vult Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap, aan. “Naast de hoofdtoegang, komt er naast de pastorij een tweede toegang tot het park. Daar ligt nu een wandelpad dat helemaal is dichtgegroeid en in onbruik is geraakt. Dat pad sluit aan op een bruggetje dat nu toegang geeft tot een privégedeelte van het park. De brug wordt vervangen door een nieuw exemplaar en komt wat verderop te liggen zodat het aansluit op het publieke park.”

 

Rijk verleden

Burgemeester van Berlaar, Walter Horemans is alvast opgetogen met de werken. ”Van zodra het nieuwe bruggetje er ligt kan het wandelpad naast de pastorij opnieuw toegankelijk gemaakt worden. Zo sluit het park nog beter aan op het historische centrum van onze gemeente. Het park is immers een prachtige getuige van ons rijke Berlaarse verleden. Stap voor stap waarderen we het park op zodat onze mensen nog trotser kunnen zijn op hun geschiedenis. Met Stichting Kempens Landschap en Villa Vip hebben we daarvoor alvast de juiste partners aan onze zijde.”

Tijdens de werken kunnen wandelaars in het park en het verkeer in de Pastorijstraat mogelijk hinder ondervinden van het werfverkeer. Het slib wordt namelijk afgevoerd via de toegangsweg van het park die uitgeeft op de Pastorijstraat. Daardoor verdwijnt Vila Ice ook even van haar vaste stek aan de ingang van het park en zijn er tijdelijk geen ijsjes te verkrijgen.

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Berlaarhof
Waar?Berlaar

Berlaarhof

Berlaarhof is een groene long in het centrum van de gemeente.