Provincie Antwerpen

Vergunning nieuwe parking naast site Ursulinen toegekend

Vergunning nieuwe parking naast site Ursulinen toegekend

De vergunningsaanvraag voor de heraanleg en uitbreiding van de parking naast het Ursulineninstituut in Onze-Lieve-Vrouw-Waver werd goedgekeurd. De bestaande parking en het achtergelegen grasveld zullen worden omgevormd tot een nieuwe en aantrekkelijke bezoekersparking. Deze zal plaats bieden voor auto’s, fietsers én voetgangers. Het geheel wordt landschappelijk ingekleed met bomen en plantenborders.

 

Het plan om de bestaande parking, vlakbij de Wintertuin van het Ursulineninstituut, heraan te leggen kadert binnen het toeristische hefboomproject voor de Winter­tuin. Dit project onder leiding van Stichting Kempens Landschap en in samenwerking met Toerisme Vlaanderen, zal de Wintertuin tegen 2023 ontwikkelen tot een permanent en integraal toegankelijke toeristische trekpleister. Een nieuw belevingsparcours voor individuele bezoekers zal het unieke erfgoed en de bijzondere verhalen van de site in de kijker zetten. Daarnaast voorziet het project ook verbeteringen aan de onthaalinfrastructuur. Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, licht toe: “Met het hefboomproject willen we alle stappen van de bezoekersbeleving optimaliseren: voor, tijdens en na het bezoek. Bezoekers moeten zich dus vanaf aankomst op de site welkom voelen. Het realiseren van voldoende en kwalitatieve parkeermogelijkheden is daarom een belangrijk onderdeel van het hefboomproject.”

 

Ook de gemeente Sint-Katelijne-Waver was vragende partij om de parking aan de Bosstraat heraan te leggen. Burgemeester Kristof Sels verduidelijkt: Enkele jaren geleden besliste de gemeente om de dorpskern van Onze-Lieve-Vrouw-Waver volledig te vernieuwen. Een unieke gelegenheid om het plein aan te passen aan de behoeften van nu en rekening te houden met de toekomst. De heraanleg en uitbreiding van de parking in de Bosstraat vormt een belangrijk verlengstuk van die dorpskernvernieuwing. Letterlijk zelfs, want op onze vraag wordt een nieuwe voetgangers- en fietsersdoorsteek voorzien die het Dorpsplein en de nieuwe parking met elkaar verbindt. Beide ontwikkelingen zullen de kwaliteit van ons openbaar domein sterk verbeteren.” Ook het toeristisch hefboomproject voor de Wintertuin is voor de gemeente een reden om mee de schouders te zetten onder de realisatie van de nieuwe parking: “Met deze infrastructuur kunnen we ondersteuning bieden aan het erfgoed van het Ursulineninstituut en in het bijzonder aan de toeristische werking die daar wordt ontplooid.”

 

In het najaar van 2020 sloot Stichting Kempens Landschap daarom een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Sint-Katelijne-Waver en de Stichting Ursulinen van Onze-Lieve-Vrouw-Waver, eigenaars van de heraan te leggen percelen. “Op basis van die overeenkomst ging het architectenteam aan de slag. Zij sleutelden het afgelopen anderhalf jaar stevig aan het ontwerp. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de gemeente, de Stichting Ursulinen en Toerisme Vlaanderen, die samen instaan voor de financiering van de nieuwe parking. Het vele werk wordt nu beloond met de goedkeuring van de omgevingsvergunningsaanvraag”, aldus Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap.

De nieuwe parking zal plaats bieden voor auto’s, fietsers én voetgangers. Er worden in totaal 110 parkeerplaatsen aangelegd, inclusief acht mindervalidenplaatsen, verdeeld over drie parkeerlussen. Verder zijn een 20-tal fietsbeugels voorzien, zowel ter hoogte van de crèche, aan de ingang van de school Sint-Ursula-Instituut als aan de ingang van de Wintertuin. In totaal kunnen zo zeker 40 fietsen worden gestald. Een wandelpromenade verbindt het nieuwe voorplein aan de Bosstraat met de voetgangers- en fietsersdoorsteek naar Dorp. Deze promenade wordt bovendien zo aangelegd dat deze ook dienst kan doen als aanrijroute voor de hulpdiensten. Tenslotte wordt het geheel landschappelijk ingekleed met bomen en plantenborders. Wadi’s zorgen voor een natuurlijke infiltratie van het regenwater.

 

Ook bij de Stichting Ursulinen is men verheugd met deze ontwikkeling: “Het was voor ons belangrijk dat de nieuwe parking blijvend ten dienste zou staan van het domein. Zo zal de eerste parkeerlus met 26 plaatsen tijdens de openingsuren worden voorbehouden voor bezoekers van de Wintertuin. Maar deze nieuwe ontwikkeling staat natuurlijk ook ten dienste van de gemeenschap van Waver. Die synergie kunnen we alleen maar toejuichen”, stelt zuster Emmy Vermeulen, voorzitster van de Stichting Ursulinen van Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

 

De eerstvolgende stap richting heraanleg is het opmaken van het aanbestedingsdossier. Ook dit zal in nauw overleg met alle betrokken partijen gebeuren. Van zodra een aannemer is aangesteld, kunnen de werken op het terrein van start gaan. Dit is voorzien voor het najaar.

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Ursulineninstituut
Waar?Sint-Katelijne-Waver

Ursulineninstituut

Vlakbij Mechelen vind je dit imposante domein met als pronkstuk de prachtige wintertuin in art nouveau stijl.