Provincie Antwerpen

Nieuwe toekomst voor pastorij Het Hof

Nieuwe toekomst voor pastorij Het Hof

Na meer dan 15 jaar hebben de gemeente Vosselaar, Kempens Landschap en het Agentschap voor Natuur en Bos een overeenkomst bereikt voor de aankoop van de pastorij Het Hof in Vosselaar.

Een buitengewone samenwerking

Het Hof werd tot 1852 gebruikt als pastorij van Vosselaar. Bijzonder is dat het gebouw tot 1776 dienst deed als dubbelparochie. Zowel de parochie van Beerse als die van Vosselaar werden van hieruit bediend. In 1852 werd het hele domein openbaar verkocht waardoor het in private handen kwam. In 2001 werden de gebouwen én de parochietuin erkend als monument, maar beiden verkeren vandaag jammer genoeg in slechte staat. De gemeente Vosselaar, Kempens Landschap en het Agentschap voor Natuur en Bos hebben een akkoord bereikt om tot aankoop over te gaan. De gemeente Vosselaar en Kempens Landschap zullen het als monument beschermde domein aankopen, Agentschap voor Natuur en Bos het 25 ha grote bos rondom.

Inga Verhaert, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen licht toe: “Van bij de oprichting van Kempens Landschap, 20 jaar geleden, staat Het Hof op de agenda. Vandaag zijn we dan ook heel blij dat er een doorbraak gerealiseerd kan worden. Nu kunnen we samen naar de openstelling van dit strategisch belangrijke domein streven.”

Intensieve zoektocht

Vooraleer er overgegaan kon worden tot de aankoop, ontbrak er nog 1 schakel in de keten om dit te verwezenlijken: een herbestemming voor de pastorij. Om de site van pastorij Het Hof een duurzame toekomst te geven, is een goede herbestemming ervan cruciaal. De gemeente Vosselaar en Kempens Landschap zijn dan ook op zoek gegaan naar een gedreven en gepassioneerde partner om de pastorij nieuw leven in te blazen. De interesse bleek groot; er werden 5 dossiers ingediend. Na een grondige screening werd met één van de kandidaten een intensief traject opgestart. Dit was de eerste stap in de goede richting.

Toekomstplannen

“Eindelijk!” zegt de opgetogen burgemeester van Vosselaar Josee Heykants-Jansens “Bij deze is een dankwoord aan Kempens Landschap en het Agentschap voor Natuur en Bos zeker op zijn plaats voor hun blijvend geloof in dit complexe dossier. We hebben de laatste jaren hard gewerkt om deze aankoop mogelijk te maken. Nu dit rond is, zullen we hard blijven werken om van dit nu verwaarloosde, maar in feite prachtige gebouw en domein opnieuw een parel en aantrekkingspool binnen onze gemeente te maken. De contacten met de privé-partner die als eerste uit de open oproep kwam, verlopen in ieder geval zeer constructief. We hebben dan ook alle vertrouwen in de volgende fase, namelijk de restauratie en herbestemming, waar we als gemeente al jaren naar uitkijken.”

“Wat de invulling van pastorij Het Hof juist zal worden, is nog niet zeker,” gaat Peter Bellens, gedeputeerde en co-voorzitter van Kempens Landschap, verder “Het zal alleszins een plek worden waar de voorbijkomende recreant of toerist, rustzoeker of erfgoedliefhebber bij mooi weer iets lekkers uit eigen streek kan komen drinken op het terras. Er wordt gedacht aan het onderbrengen van erfgoedlogies en er zouden evenementen georganiseerd kunnen worden, zolang die passen in de sfeer van het gebouw en de omgeving.”