Provincie Antwerpen

Eerste stap naar de heropbouw en restauratie van de Gansakkermolen in Puurs-Sint-Amands

Eerste stap naar de heropbouw en restauratie van de Gansakkermolen in Puurs-Sint-Amands

Architect aangesteld voor molen die van Kempen naar Klein-Brabant verhuist

De als monument beschermde Gansakkermolen is eigendom van de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon (KVNS). Stichting Kempens Landschap sloot in 2021 een beheersovereenkomst af met KVNS en Lokaal Bestuur Puurs-Sint-Amands om de restauratie en herbestemming van de molen, die aanvankelijk in Geel stond, in goede banen te leiden. Dit proces begint met de keuze voor een architect. Architect Patrick Vanroy uit Meerhout gaat nu de uitdaging aan. 

De Gansakkermolen: eeuwenoud erfgoed

De Gansakkermolen is een houten standaardmolen die dateert uit 1797 en is beschermd als monument. De molen stond oorspronkelijk op de Gansakker, in het centrum van Geel, waar hij steeds meer ingesloten werd door de aangrenzende bebouwing. Na jaren van inactiviteit werd de molen gedemonteerd en in 2014 aangekocht door de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon, die hem in Puurs-Sint-Amands in een open landschap wou heropbouwen bovenop een molenbelt die reeds als molenmuseum is ingericht. 

Beheersovereenkomst

In 2021 sloten KVNS en Lokaal Bestuur Puurs-Sint-amands een beheersovereenkomst af met Kempens Landschap. Deze organisatie beheert heel wat erfgoed en open ruimte in de provincie Antwerpen vanuit een brede visie op natuur, erfgoed, recreatie en landbouw. Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap legt uit: "De komende jaren zal Kempens Landschap het beheer van de Gansakkermolen overnemen. Daardoor kunnen we snel schakelen en onze expertise optimaal inzetten om de molen te restaureren en herop te bouwen in Puurs-Sint-Amands. De gemeente is nauw betrokken en zorgt ondermeer voor de tijdelijke opslag van de molenonderdelen."

Stap voor stap

"Eerst en vooral moeten alle onderdelen van de beschermde molen goed in kaart gebracht worden. Hiervoor stelden we een architectenbureau aan na een aanbestedingsprocedure," aldus Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap. "Architect Patrick Vanroy uit Meerhout kwam als eerste uit de selectie. Dat architectenbureau heeft al heel wat molenrestauraties op het palmares. Het eerste werk bestaat er nu ui tom een voorontwerp te maken voor de heropbouw en restauratie van de Gansakkermolen."

Koen Van den Heveul, burgemeester van Puurs-Sint-Amands: "We zijn ervan overtuigd dat dit de juiste aanpak is voor de Gansakkermolen. Dit bijzondere monument verdient het om heropgebouwd te worden. Vlakbij de nieuwe locatie voor de Gansakkermolen stond in het verleden ook al een (Schelde)molen. Door deze vorm van landschapsherstel kunnen erfgoedelementen zoals de Gansakkermolen opnieuw bijdragen aan de identiteit van de regio. Van zodra de molen heropgebouwd is start de Vlaamse Landmaatschappij met de omgevingsaanleg van het perceel. Zo zal het perceel verder worden ingericht met een kleine parking, paden, zitelementen,... Het project past immers mooi in het landinrichtingsplan."