Provincie Antwerpen

Make-over voor buitenschrijnwerk pastorij Gestel dankzij erfgoedpremie

Make-over voor buitenschrijnwerk pastorij Gestel dankzij erfgoedpremie

Het buitenschrijnwerk van de pastorij van Gestel – deel van een beschermd dorpsgezicht – krijgt een nieuw likje verf. Het agentschap Onroerend Erfgoed kent een erfgoedpremie van 8.070,96 euro toe voor de werken. Het gemeentebestuur van Berlaar doet voor de aanvraag van de premie en de coördinatie van de werken opnieuw een beroep op Stichting Kempens Landschap. Beide partners werkten in het verleden ook al nauw samen aan de heraanleg en opwaardering van de historische dorpskern.

Gestel staat bekend als het meest charmante en pittoreske plekje in de provincie Antwerpen. De dorpskern is gelegen tussen twee kasteeldomeinen langs de Grote Nete en perfect kleinschalig bewaard gebleven. Het centrum van Gestel is sinds 1992 erkend als beschermd dorpsgezicht en bevat verscheidene historische monumenten. De officiële erkenning als stiltegebied eind 2017 benadrukt Gestels unieke kwaliteit als een toevluchtsoord van natuurlijke rust en stilte.  

Opwaardering dorpskern

Enkele jaren geleden waren rondom het dorpsplein een aantal gebouwen en infrastructuren aan restauratie toe. Gedeputeerde Kathleen Helsen, covoorzitter van Stichting Kempens Landschap, licht toe: "In 2010 sloeg het gemeentebestuur van Berlaar de handen ineen met Stichting Kempens Landschap om samen de dorpskern van Gestel op te waarderen. Dat partnerschap richtte zich op het ontwikkelen van een beheersplan en het restaureren van belangrijke lokale bezienswaardigheden, waaronder de pastorij, de kerkhofmuur, de schandpaal en het dorpsplein. Ook in 2021 werkten beide partijen samen voor de restauratie van het iconische Boerenkrijgmonument.”

Sterk partnerschap

Walter Horemans, burgemeester van Berlaar: “Rapporten van Monumentenwacht hebben uitgewezen dat de structuur van het houtwerk van de pastorij nog in goede staat is. Het schilderwerk daarentegen is echter aangetast en bladert af. Om de duurzaamheid van het houtwerk te garanderen, is herschilderen aan de orde. Als gemeente hebben we daarvoor via een beheersovereenkomst wederom een beroep gedaan op Stichting Kempens Landschap. En dat werpt z’n vruchten af: het agentschap Onroerend Erfgoed kent een erfgoedpremie van 8.070,96 euro toe voor de werken.”

De samenwerking tussen gemeente Berlaar en Stichting Kempens Landschap zorgde er in het verleden voor dat de dorpskern zijn charme van weleer kreeg”, aldus gedeputeerde Jan De Haes, covoorzitter van Stichting Kempens Landschap. “Ook nu de grote investeringswerken achter de rug zijn, blijft Stichting Kempens Landschap nauw betrokken bij het project. Zo ondersteunden we enkele jaren geleden ook mee de aanvraag van Gestel als stiltegebied. Dat de gemeente voor deze werken wederom bij ons komt aankloppen, spreekt boekdelen over het vertrouwen in onze organisatie. Dat waarderen we ten zeerste.”

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Gestel
Waar?Gestel

Gestel

Deze deelgemeente van Berlaar herbergt een mooi pittoresk centrum.