Provincie Antwerpen

Nieuw leven voor volkstuin in kloosterdomein Redemptoristen Essen

Nieuw leven voor volkstuin in kloosterdomein Redemptoristen Essen


Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege kent vzw Kempens Landschap een subsidie van 14.410 euro toe om de voormalige moestuin van het domein in te richten als school- en volkstuin.

 Groenten uit Essen

Het goedgekeurde volkstuinproject van Kempens Landschap heet ‘Groenten uit Essen’ en werd samen met 24 andere dossiers geselecteerd uit de 57 subsidieaanvragen die werden ingediend. Met het project wil Kempens Landschap de voormalige moestuin van het domein nieuw leven inblazen en een breder gebruik ervan door de lokale gemeenschap en de schoolgemeenschap stimuleren.

Via dit project kunnen in de eerste plaats kinderen tussen zes en twaalf jaar weer in contact komen met gezonde voeding uit de schooltuin, in het prachtige historische en landschappelijke kader van het kloosterdomein. Het is een kans om de verwaarloosde moestuin een nieuwe invulling te geven en het landschap op te waarderen. Daarbij wordt ook de lokale basisschool van het college Essen ingeschakeld via de leerkrachten en de ouders.

Kempens Landschap pikt met dit subsidiedossier bij de Vlaamse Landmaatschappij in op een reeds ingezet traject voor de moestuin. Gedeputeerde voor Plattelandsbeleid en covoorzitter van Kempens Landschap Peter Bellens: “Voor het landschappelijke herstel van de moestuin en de boomgaarden konden we al rekenen op Europese, Vlaamse en provinciale steun via LEADER. Daarmee zal bijvoorbeeld de oude serre volledig gerestaureerd worden. Dankzij de VLM krijgen we nu bijkomende ondersteuning om de toekomstige gebruikers te begeleiden bij de opstart van de school- en volkstuin. Zo komen we tot een echte win-win situatie en krijgt het project, dat wordt behartigd door verschillende partners, een vliegende start.”.

Een gedragen partnerschap

Voor de uitvoering van het project ‘Groenten uit Essen’ kan Kempens Landschap rekenen op een brede samenwerking. Via de aankoop en het reguliere beheer is de gemeente Essen al langer een belangrijke partner voor Kempens Landschap, en ook nu zetten ze zich in om het project van de moestuin op lange termijn mee op te nemen.

Samen met de gemeente en Kempens Landschap zet de Vrije Lagere School Essen haar schouders onder het project om haar leerlingen educatief en spelenderwijs te laten kennismaken met het planten, kweken en oogsten van groenten en fruit van eigen bodem. Om de partners bij te staan in de opstart van de moestuin is er een samenwerking op touw gezet met Velt vzw. Zij leveren de kennis om van de volkstuin een geslaagd project te maken met onder andere bemestings- en plantadvies, een inrichtingsplan en praktijkbegeleiding.

Stelselmatig herstel domein Redemptoristen

Met het project ‘Groenten uit Essen’ bouwt Kempens Landschap verder aan het stelselmatig herstel van het domein. Sinds 2013 is Kempens Landschap eigenaar van het park en geleidelijk herwint het domein haar charme. Zo werd onder andere al de kapel van pater Godts, de stichter van het domein, opgeknapt. Vanaf 2016 wordt er een bosbeheersplan uitgevoerd waarmee de verjonging en verbetering van het aanwezige bosbestand is ingezet. Dit leidde eind 2016 tot de kap en verkoop van een aanzienlijk gedeelte van het sparrenhout in het park en de heraanplant met jong inheems loofhout in samenwerking met de vzw Bosgroep Antwerpen Noord.

In 2017 staat er nog heel wat op til in het domein van de paters Redemptoristen. Gedeputeerde en covoorzitter van Kempens Landschap Inga Verhaert: “Naast het uitrollen van het project ‘Groenten uit Essen’ blijven we in 2017 inzetten op beheerwerken die het domein revitaliseren. Zo staat er dit jaar onder andere nog de vervanging van de kastanjedreef naar de Lourdesgrot op het programma, alsook de ruiming van het slib van de vijver in de zogenaamde paterstuin. Op deze manier blijven we werken om van het park een aangename plek te maken voor de omwonenden en de vele studenten van het college en de Lagere School.”

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Paters Redemptoristen
Waar?Essen

Paters Redemptoristen

Wandel door deze rustige kloostertuin met boomgaarden, bossen en uitgestrekte landbouwvelden.