Provincie Antwerpen

Molse 15 Kapellekens worden plek om te onthaasten en te ontmoeten

Molse 15 Kapellekens worden plek om te onthaasten en te ontmoeten

Het gemeentebestuur van Mol en Stichting Kempens Landschap slaan de handen in elkaar om de omgeving van de 15 Kapellekens in Achterbos op te waarderen. ‘Onthaasten & ontmoeten’ vormt daarbij het centrale uitgangspunt. Zowel de beschermde historische kruisweg met de kapelletjes als de omliggende bospercelen zitten in het project vervat. Dit initiatief krijgt de steun van LEADER Provincie Antwerpen, een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. 

 

Op 21 februari gaf de gemeenteraad van Mol groen licht voor de aankoop van een bijkomend perceel van 93,29 are in de nabijheid van de kapelletjes door Kempens Landschap. Het totale projectgebied in publiek bezit bedraagt hierdoor een mooie 2 hectare. 

Grote bekendheid

Als eigenaar van de kapelletjes staat het gemeentebestuur in voor het onderhoud van deze unieke gebouwtjes en de bijhorende kruisweg. Recent liet het gemeentebestuur door een gespecialiseerd studiebureau voor erfgoedonderzoek een erfgoedkundig beheersplan opmaken voor de kapelletjes. Dit beheersplan bevat de volledige historiek en geeft aan hoe het structureel onderhoud van dit beschermd historisch patrimonium moet gebeuren.

Jan De Haes, gedeputeerde van de Provincie en covoorzitter van Kempens Landschap is enthousiast: “De 15 Kapellekens genieten een grote bekendheid binnen en buiten de gemeentegrenzen. Deze historische bosrijke locatie groeide de afgelopen decennia uit tot een favoriete rust- en ontdekkingsplek voor talrijke wandelaars en fietsers, jong en oud. Veel creatieve ideeën van de inwoners van Achterbos, lokale verenigingen en overige geïnteresseerden moeten er een breed gedragen project van maken.” 

 

Bospercelen opkopen

Al sinds 2004 koopt Kempens Landschap met financiële ondersteuning van het gemeentebestuur stapsgewijs private bospercelen op in de onmiddellijke omgeving. Gedeputeerde van de Provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, Kathleen Helsen: “Door de aankoop kan Kempens Landschap de eigendommen in publiek bezit verdubbelen tot 2 hectare. Alle aangekochte bospercelen liggen in de onmiddellijke nabijheid van de kapelletjes. Deze aankopen én het recente beheerplan zorgen ervoor dat we de site en de onmiddellijke omgeving een stevige upgrade geven.”

Een aangename plek voor en door Mollenaars

Dit project draait om drie belangrijke speerpunten: herstellen, toegankelijk maken en beleven. Schepen voor milieu Frederik Loy: “We willen niet alleen de kapelletjes grondig restaureren, maar ook het oorspronkelijke landschap deels herstellen. Vroeger was dit namelijk een glooiend heidelandschap en geen dennenbos zoals vandaag. Door heide of brem aan te planten willen we de biodiversiteit verhogen en het duinachtig reliëf in stand houden.”

Ook wordt er bekeken of de site mooi kan aansluiten op de gekende recreatieve fiets- en wandelnetwerken zodat wandelaars, fietsers en personen in een rolstoel op een comfortabele manier deze unieke omgeving kunnen ontdekken. “Genieten staat daarbij centraal”, legt schepen voor toerisme Hans De Groof uit. “We willen aangename plekjes voor jong en oud creëren. Uiteraard hebben we al enkele ideeën, maar die willen we verder uitwerken met de inwoners van onze gemeente.”

Daarom starten het gemeentebestuur en Stichting Kempens Landschap een participatie- en overlegtraject op. Burgemeester Wim Caeyers licht toe: “Inwoners van Achterbos, lokale verenigingen en andere geïnteresseerden kunnen deelnemen aan drie workshops om hun ideeën te spuien. Op die manier bepalen we samen hoe we de aangename plekjes invullen en de culturele en historische beleving verhogen.”

 

Participatie- en overlegtraject in 2022

De recente aankoop vormt het symbolische startschot om dit project publiek voor te stellen. Nog dit jaar zijn er drie publieke workshops met inwoners van Achterbos, lokale verenigingen en overige geïnteresseerden. Tijdens deze workshops gaat men op zoek naar creatieve ideeën en toetst men samen de mogelijkheden af.

Tussen elke workshop is er voldoende tijd om achter de schermen voorstellen uit te werken tot mogelijke concepten. Zo kan stap voor stap het project groeien tot een mooi eindresultaat: een gedetailleerd concept voor de ultieme omgeving van de 15 Kapellekens. De realisatie van de plannen start in 2023.

Voor de zomervakantie zijn er twee workshops gepland, na de zomervakantie volgt nog een afsluitende workshop. Nadien is er een publieke infoavond waar het uiteindelijke ontwerp wordt gepresenteerd. Eind april lanceren de gemeente en Kempens Landschap via talrijke kanalen een oproep voor de eerste workshop met een concrete datum en locatie. Op dat moment maken we de definitieve datum en locatie bekend. Je kan op elk moment in het traject stappen. Toch hopen we dat veel geïnteresseerden actief deelnemen aan de volledige reeks van workshops. Naast de drie fysieke workshops zal je de voortgang van het traject ook kunnen opvolgen via onze online participatieplatform.