Provincie Antwerpen

Philipspad in Grobbendonk feestelijk ingewandeld!

Philipspad in Grobbendonk feestelijk ingewandeld!

Vorige zondag werd het nieuwe Philipspad in het Philipsbos in grobbendonk feestelijk ingewandeld. De realisatie is een mooi voorbeeld van een duurzaam en natuurvriendelijk fietspad in een bosgebied. Een oude reeds aanwezige bosweg werd opgeknapt en er zijn nieuwe verbindingen gecreëerd zodat de aansluitende woonwijken langs deze weg een mooie en zeer veilige doorsteek hebben. Het Philipspad biedt een alternatieve fietsverbinding voor de fietsstrook langs de drukke gewestweg Liersesteenweg. Het Philipspad is gerealiseerd door een samenwerking tussen Kempens Landschap en het gemeentebestuur van Grobbendonk.

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Philipsbos
Waar?Grobbendonk

Philipsbos

Ontdek dit gemengd bos en leef je uit in de speciale speelzone.