Provincie Antwerpen

Diepenbeek in Borsbeek mag weer meanderen

Diepenbeek in Borsbeek mag weer meanderen

Het gemeentebestuur van Borsbeek maakt zich samen met Stichting Kempens Landschap al jarenlang sterk voor de inrichting van de open ruimte in de Koude Beekvallei in Borsbeek. Zo koesteren de partners het resterende groen in de dichtbevolkte gemeente en kunnen ze het gebied openstellen voor wandelaars en fietsers. Ook provincie Antwerpen is als beheerder van de waterlopen in de Koude Beekvallei een belangrijke partner.

Kempens Landschap kocht drie zones met een totale oppervlakte van zo’n 36 hectare aan. In dit gebied legde de organisatie al een nieuwe poel en een geboortebos aan. Een gedeelte van de Diepenbeek werd ecologisch ingericht. Wandelaars kunnen het gebied doorkruisen dankzij een ingericht pad van ongeveer 5 km. Kempens Landschap en de gemeente Borsbeek blijven echter niet op hun lauweren rusten na deze realisaties. Onlangs legde PIDPA naast het geboortebos een bufferbekken aan, waar ook een samentuin werd ingericht. Aquafin plantte een nieuw bos op enkele percelen langs de Diepenbeek.

Waterberging

Vorige week startte een nieuw inrichtingsproject aan de Diepenbeek op een stuk weiland van zo’n 1,5 hectare dat Kempens Landschap in 2014 verwierf vlakbij het geboortebos. In samenwerking met de provincie Antwerpen werd een inrichtingsvisie uitgewerkt voor het gebied. De Diepenbeek die langs de grens van de percelen loopt, zal daarbij worden aangepakt. Het huidige rechte, smalle tracé wordt gedempt, het nieuwe uit te graven stuk beek zal breder worden gemaakt met geleidelijke oevers die door het grasland meanderen. “Door deze inrichting kan meer water worden gebufferd en langer worden vastgehouden in het gebied. Het is belangrijk om op zulke projecten in te zetten omdat we zo kunnen bijdragen aan de bestrijding van de droogteproblematiek waarmee we vandaag de dag zeer sterk worden geconfronteerd. De provincie investeert via de Dienst Integraal Waterbeleid 31.000 euro voor de werken aan de waterloop. De gemeente Borsbeek investeert 20.000 euro om de oevers opnieuw aan te planten en in te richten.”, aldus Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap.

Landschappelijke inrichting

“Komende herfst zullen de percelen dan verder worden ingericht met groene elementen. Er worden onder meer een houtkant, solitaire bomen en een bomenrij aangeplant. Met een gepast maaibeheer wordt in de toekomst een graspad langs de beek opengehouden zodat wandelaars komen genieten van dit nieuw stukje groen in Borsbeek.” legt burgemeester Dis Van Berckelaer uit.

Puzzelstuk in het geheel

Volgens gedeputeerde Kathleen Helsen, covoorzittter van Kempens Landschap is deze realisatie weer een belangrijke puzzelstukje in het geheel: “Samen met provincie Antwerpen, de gemeente Borsbeek en de omliggende gemeenten werkt Kempens Landschap reeds meerdere jaren aan de landschappelijke inrichting van de Koude Beekvallei om zo het resterende groen dat de vallei nog rijk is veilig te stellen, landschappelijk op te waarderen en recreatief te ontsluiten. Met deze recente ontwikkelingen verbinden en verfijnen we wat we reeds jaren aan het opbouwen zijn.”

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Koude Beekvallei
Waar?Borsbeek

Koude Beekvallei

Dit openruimtegebied is een groene long in het verstedelijkte Borsbeek. Wandel langs het Vremdervoetpad of bezoek het aangroeiende Geboortebos.