Provincie Antwerpen

Wortel- en Merksplas-Kolonie kloppen aan bij Unesco in Parijs

Wortel- en Merksplas-Kolonie kloppen aan bij Unesco in Parijs

Een Vlaams-Nederlands gezelschap heeft vandaag in Parijs het nominatiedossier voor de Koloniën van Weldadigheid overhandigd aan Mechtild Rössler, directeur van het Werelderfgoedcentrum van Unesco. Door dit hoogstpersoonlijk te doen, willen de initiatiefnemers aantonen dat ze 200 % voor hun dossier willen gaan. Het volgende anderhalf jaar zal Unesco onderzoeken of de Koloniën effectief Werelderfgoed kunnen worden.

Zeven Koloniën

Wat zijn de Koloniën van Weldadigheid precies? Het zijn zeven landschappen in Nederland en België die gevormd werden tijdens een vooruitstrevend sociaal experiment uit het begin van de 19de eeuw. Aan de grondslag lag de idee dat armen uit de stad een nieuw leven konden opbouwen op het platteland. Door als landbouwer hard te werken zouden deze mensen op termijn in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Op amper zeven jaar tijd, tussen 1818 en 1825, werden er zeven Koloniën opgericht onder de vleugels van de toen opgerichte ‘Maatschappij van Weldadigheid’. De kolonisten vormden maar liefst 80 km² landschap eigenhandig om tot landbouwgrond met kaarsrechte dreven en keurige gebouwen. Deze structuur is nog steeds duidelijk zichtbaar in het landschap van de zeven voormalige Koloniën van Weldadigheid.

Vijf jaar voorbereiding

Een plaats op de Werelderfgoedlijst van Unesco krijg je niet zomaar. In een lijvig nominatiedossier wordt de voordracht uitgebreid gemotiveerd en gedocumenteerd. Maar liefst veertien partners uit Nederland en België hebben de voorbije vijf jaar intensief naar dit moment toegeleefd. Niet te verbazen dus dat een delegatie van politici, ambtenaren en “ambassadeurs” speciaal naar Parijs trok om dit plechtige moment bij te wonen.

Ook Lieven Van Gils, Vlaams Kolonieambassadeur, was erbij. “Ik volg de ontwikkeling van Wortel- en Merksplas-Kolonie al zolang ik het me kan herinneren. Het is geweldig dat het dossier nu echt is ingediend, dat moment had ik als Kolonieambassadeur absoluut niet willen missen!’.

Gedeputeerde Peter Bellens is al net zo enthousiast: “Als covoorzitter van Kempens Landschap ben ik heel blij dat we de motor mogen zijn van deze internationale samenwerking aan Vlaamse zijde. Dit moment is een beloning van hard werken van vele partijen. We gaan deze hechte Nederlands-Vlaamse samenwerking in de toekomst zeker verder uitbouwen.”

Wachten op 2018

Internationale experten buigen zich nu over het dossier. In de zomer van 2018 wordt bekendgemaakt of de Koloniën van Weldadigheid toegevoegd worden aan de Werelderfgoedlijst. Een symbolisch moment want dit is exact 200 jaar na de oprichting van de eerste Kolonie in Nederland en 25 jaar na de afschaffing van de wet op de landloperij in België.

Gedeputeerde Inga Verhaert, covoorzitter van Kempens Landschap, wacht mee af in spanning : “Nu het dossier is ingediend, moeten we wachten op het definitieve oordeel van Unesco. Ondertussen zitten we natuurlijk niet stil. We gaan verder met de promotie van dit unieke culturele landschap en het verhaal van de Koloniën.”

Ontdek het verhaal van de Koloniën van Weldadigheid

De zeven Koloniën dragen samen hun gedeeld verleden uit. Wie een Kolonie bezoekt, kan terecht in verschillende bezoekerscentra waar dit verhaal verteld wordt. In Merksplas-Kolonie opent dit voorjaar het bezoekerscentrum Kolonie 5-7, het startpunt voor elk bezoek aan Wortel- en Merksplas-Kolonie. Ook online kan je kennis kan maken met de zeven Koloniën via de nieuwe website www.kolonienvanweldadigheid.eu.