Provincie Antwerpen

Beschermd stuk bos in Geel-Bel wordt publiek

Beschermd stuk bos in Geel-Bel wordt publiek

Ten zuiden van de dorpskern van Bel, een gehucht van Geel, is het mooi wandelen. Sinds 1999 koopt Kempens Landschap er stukken privaat bosgebied aan om er de natuur te bewaren en open te stellen voor wandelaars. In totaal kon Kempens Landschap al ruim 23 hectare verwerven. Deze week breidde het domein opnieuw uit door een aankoop van een perceel van 60 are. 

Het bos maakt deel uit van een uitgestrekt bijzonder landschap dat in 2001 werd beschermd. Hier vind je open akker- en grasland in het Belsveld en de Belseheide, afgewisseld met beboste paraboolduinen, houtkanten en -wallen, grachten en broekbossen. De stuifduinen ontstonden na de laatste ijstijd. Het latere relictlandschap kreeg vorm in de Middeleeuwen.

“Geel-Bel is één van de eerste domeinen waar Kempens Landschap eigendommen verwierf,” weet Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap. “Meer dan twintig jaar later spelen we er nog steeds dezelfde rol. Door geregeld kleinere private stukken bosgebied aan te kopen, kunnen we een steeds groter gebied gericht beheren en toegankelijk maken voor wandelaars. De recente aankoop past dus perfect binnen deze doelstelling.”

Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, vult aan: ”Kempens Landschap werkt nauw samen met de stad Geel. Het bestuur legt niet alleen 20% van het aankoopbedrag bij, maar financiert ook de nodige beheerwerken. De medewerkers van de Bosgroep zorgen ervoor dat het bos in topconditie blijft. Zij voeren het beheer uit volgens het opgemaakte geïntegreerd landschaps- en bosbeheerplan.”

“We zijn fier om zo’n groot beschermd landschap in onze stad te hebben”, besluit Vera Celis, burgemeester van Geel. “De samenwerking met Kempens Landschap en de Bosgroep is een troef voor de stad. Door deze nieuwe aankoop blijft het bos van Bel opnieuw een stukje beter bewaard voor de toekomst.”

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item: