Provincie Antwerpen

Stichting Kempens Landschap en gemeente bundelen krachten voor beheer Park van Lint

Stichting Kempens Landschap en gemeente bundelen krachten voor beheer Park van Lint

Het partnerschap tussen Stichting Kempens Landschap en het gemeentebestuur van Lint markeert een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het kasteeldomein Lindenhof. Het agentschap Onroerend Erfgoed kent, op aanvraag van Stichting Kempens Landschap, een erfgoedpremie van 29.464,18 euro toe voor het groenonderhoud van het park.

Het charmante kasteel Lindenhof, gelegen in hartje Lint, dateert uit het jaar 1923. Het Park van Lint werd kort hierna aangelegd in Engelse landschapsstijl rondom het neoclassicistische kasteel. In 1952 werd de gemeente eigenaar van het kasteel, waarna ze het in gebruik nam als gemeentehuis. Het gebouw en aansluitend landschapspark zijn sinds 1994 beschermd als cultuurhistorisch landschap. Het park is een mooi voorbeeld van een idyllisch landschap met een vijver, sierlijke bruggen en fraai hekwerk. De variatie aan landschapselementen maakt het domein tot een uitnodigende omgeving voor ontspanning en recreatie.

Beheersovereenkomst
Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap licht toe: “Afgelopen jaar sloten Stichting Kempens Landschap en Lokaal Bestuur Lint een beheersovereenkomst af. Die overeenkomst legde de basis voor een samenwerking omtrent het kasteeldomein Lindenhof. Stichting Kempens Landschap schoot toen meteen in actie en vroeg een erfgoedpremie aan voor het groenonderhoud van het park. Afgelopen week volgde positief nieuws vanuit het agentschap Onroerend Erfgoed. Die kent een premie van 29.464,18 euro toe voor de werken.”

“Vanuit haar rol als erkende erfgoedvereniging kan Stichting Kempens Landschap rekenen op een aanvullende premie van 10% via het agentschap Onroerend Erfgoed voor het bekostigen van de werkzaamheden”, aldus Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap. “Een samenwerking met de Stichting levert voor een gemeente als Lint dus extra financiële ondersteuning op.”

Expertise

Met de erfgoedpremie zal het groenonderhoud van het idyllische park uitgevoerd worden. Op de planning? Aanplanting van nieuwe bomen en het beheer van de bestaande, monumentale exemplaren. Ook de hagen en het gras zullen er binnenkort weer piekfijn uit zien. Verder zal ook het dolomietenpad opgefrist worden. Het maaien van de vijveroevers staat eveneens op het programma. De werken focussen enerzijds op het behoud van de erfgoedwaarden en natuurwaarden van het domein. Anderzijds moeten ze de toegankelijkheid van het park verhogen. 

Rudy Verhoeven, burgemeester van Lint, is opgetogen over de samenwerking tussen de gemeente en Stichting Kempens Landschap. “De Stichting beschikt niet alleen over uitgebreide expertise, maar benut ook diverse subsidiemogelijkheden om de financiële last voor ons als gemeente te verlichten. Ik heb 100% vertrouwen in deze samenwerking. Daarom willen we Stichting Kempens Landschap ook inschakelen om enkele noodzakelijke restauratiewerken aan het kasteel te coördineren. De Stichting zal daarvoor een architect aanstellen en premies aanvragen bij het agentschap Onroerend Erfgoed.”

Opwaardering parkvijver

De gemeente zal daarnaast ook inzetten op een opwaardering van de parkvijver. Dat betekent dat het eendenkroos verwijderd zal worden en er gezorgd wordt voor circulatie door een nieuwe rondpomp. Vanaf 2025 zal er eveneens geëxperimenteerd worden met biologisch baggeren om het slib op een natuurlijke manier te verwijderen. Dankzij de erfgoedpremie aangevraagd door Kempens Landschap zal de gemeente de vijver ook ecologisch kunnen inrichten met vijverplanten. Dat zal zorgen voor optimale condities voor het leven in en rond het water.