Provincie Antwerpen

Windmolen opnieuw ‘In Stormen Sterk’

Windmolen opnieuw ‘In Stormen Sterk’

In Stormen Sterk
De geschiedenis van de huidige molen van Gierle, gelegen in de Molenstraat, reikt terug tot het jaar 1499. Op dat moment werd een houten staakmolen opgericht in opdracht van de heer van Turnhout. Hij maalde voor het eerst op kerstdag 1500. In de eeuwen daarna werd de molen meermaals vernield of afgebrand. Men bouwde echter steeds een nieuwe molen in de plaats.

Zo ook in november 1836, toen een orkaan de standaardmolen omver blies. Het jaar erop kreeg molenaar Jan Frans De Backer de toelating om een nieuwe molen op te richten. Deze keer bouwde hij een robuuster stenen exemplaar.

De molen uit 1837 is een stenen grondzeiler van het type buitenkruier. Dit wil zeggen dat de wieken aan de buitenkant worden opgezeild en met een kruishaspel naar de wind worden gezet. Deze wieken hebben een spanwijdte van maar liefst 26,5 meter, wat de molen een van de grootste in het land maakt.

Sinds 2003 stond de molen stil. Dit kwam doordat zijn rendement te laag was door de beperkte windvang. Ook werden de investeringskosten aan de als monument beschermde molen te hoog voor de toenmalige eigenaar.

Restauratie
In 2006 besloot Kempens Landschap de molen veilig te stellen en aan te kopen. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de gemeente Lille, die de molen in erfpacht nam. Tijdens de jaren die volgden, werden in verschillende fasen de romp en het binnenwerk van de molen volledig gerestaureerd. Recent werden deze werken opgeleverd. Het resultaat mag gezien worden!

Het totale kostplaatje hiervoor bedroeg € 645 000. Als ZEN-monument - een monument zonder economisch nut – kon de molen rekenen op een stevige subsidie. Zo droeg de Vlaamse overheid 60% bij aan de restauratieve werken, gevolgd door de provincie Antwerpen (20%) en de gemeente Lille (20%).

Opening
In aanwezigheid van gedeputeerden en covoorzitters Inga Verhaert en Peter Bellens werd de molen plechtig heropend op dinsdag 1 april 2014. Tijdens de komende jaren zal de molen minstens één maal per maand draaien. Daarvoor kunnen Kempens Landschap en de gemeente Lille rekenen op een samenwerking met de vzw Levende Molens.

De vrijwillige molenaars Jef De Walsche, Gust Smits, Theo Ghoos en Marc Peeters ontvangen je vanaf nu in de molen en dit elke laatste zondag van de maand van 13h00 tot 17h00. 

Plan hier je bezoek

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item: