Provincie Antwerpen

Dak Borsbeekse Sint-Jacobuskerk schittert weer als tevoren

Dak Borsbeekse Sint-Jacobuskerk schittert weer als tevoren

De restauratie van het dak van de Sint-Jacobuskerk in Borsbeek is klaar. Dat kondigt Stichting Kempens Landschap aan die instaat voor het beheer van het beschermde monument. De werken aan het dak gingen in april van dit jaar van start. Iets meer dan een maand later zijn de nodige herstellingswerken afgerond.

Eind vorig jaar maakte het agentschap onroerend Erfgoed een premie vrij van 43 000 euro voor het herstel van het dak van de Sint-Jacobuskerk. De iconische kerk in het centrum van Borsbeek gaat terug tot in de 15de eeuw. Door de eeuwen heen brandde ze verschillende keren af en raakte ze beschadigd in beide wereldoorlogen.

Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap licht toe: “De Sint-Jacobuskerk draagt vandaag nog steeds de zichtbare sporen van die bewogen geschiedenis. Daarom drong een restauratie van het dak zich op. Zo stellen we de kerk veilig voor de komende honderd jaar en kunnen de Borsbekenaren weer trots zijn op dit monument dat zo kenmerkend is voor het centrum van de gemeente.”

De werken aan het dak startten in april en zijn nu afgerond. ”Dat is snel als je bekijkt wat er allemaal moest gebeuren. Waar nodig herstelde of vernieuwde de aannemer de dakgoot en kroonlijst. De schouw werd heropgevoegd en het torenluik aangepakt. Tenslotte werden ook de dakleien hersteld. Een hele boterham, maar ik denk dat we gerust kunnen zeggen dat het hier letterlijk en figuurlijk van een leien dakje liep”, besluit Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap.

 

Beheersovereenkomst


Ook burgemeester Dis Van Berckelaer is opgetogen met het werk. “Ik denk dat dit eindresultaat bevestigt dat we een goed keuze hebben gemaakt om een beheersovereenkomst af te sluiten met Stichting Kempens Landschap. Zij staan de komende twintig jaar in voor het beheer van de kerk, in nauw overleg met de Kerkfabriek Sint-Jacobus de Meerdere. Zij hebben de nodige expertise in huis om te anticiperen op de noden van onze parochiekerk. Dat is een zorg minder voor onze gemeente.”