Provincie Antwerpen

Domein De Notelaer zet belangrijke stap vooruit met opening ‘Zaal Flore’

Domein De Notelaer zet belangrijke stap vooruit met opening ‘Zaal Flore’

Naast het paviljoen De Notelaer, gelegen in Hingene langs de Schelde, realiseert Stichting Kempens Landschap een nieuw onthaal- en horecagebouw: Zaal Flore. Het nieuwe gebouw positioneert het domein als centraal trefpunt voor streekverkenning. Het is meteen ook een eerste stap in de richting van een duurzame exploitatie van de site. Voor de realisatie van de nieuwbouw kan Stichting Kempens Landschap rekenen op 400.000 euro financiële steun van Toerisme Vlaanderen.

Langs de Scheldedijk in Hingene, deelgemeente van Bornem, bots je op een merkwaardig gebouw: paviljoen De Notelaer. Het paviljoen werd eind 18de eeuw opgetrokken in neoclassicistische stijl. Het deed vroeger dienst als jachtpaviljoen en als feestelijke ontvangstruimte voor de adellijke familie d’Ursel. Het domein dankt zijn naam aan een markante notenboom die in de 17de eeuw langs de Scheldedijk prijkte. Sinds 1968 is het paviljoen beschermd als monument en sinds 2000 is het hele domein beschermd als cultuurhistorisch landschap.

Notelaer 2.0

Op respectievelijk 10 oktober 2016 en 30 januari 2018 nam Stichting Kempens Landschap, in samenwerking met de gemeente Bornem, het park en het paviljoen in erfpacht. Er werd toen meteen werk gemaakt van een beheerplan en een restauratiedossier. Na eerdere werkzaamheden in het groendomein en aan de toegangsweg, kwam de focus te liggen op de duurzame exploitatie van het domein. Dat resulteerde in 'Notelaer 2.0', een visie die erfgoed en natuur verbindt met moderne recreatieve en educatieve mogelijkheden. In een eerste fase, die startte in november 2022, gingen de werken voor een nieuw onthaalgebouw van start. Dat project werd afgelopen week succesvol afgerond door hoofdaannemer Maes & Coucke.

Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap, legt uit: "Notelaer 2.0' omarmt een sterk inclusief kernaanbod dat de beleving van het water en het erfgoed combineert met krachtige logies. De nieuwe onthaalruimte 'Zaal Flore' is een eerste stap in die visie. Daardoor zal het domein het hele jaar door een recreatieve meerwaarde bieden aan haar bezoekers."

Zaal Flore

'Zaal Flore' vervangt de tent en het houten sanitaire gebouw die voordien op het domein stonden. De naam verwijst naar de echtgenote van Hertog Wolfgang Guillaume d’Ursel: Flore d’Arenberg. In hun opdracht werd tussen 1792 en 1795 het historische paviljoen gebouwd. Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap: “Historisch onderzoek heeft aangetoond dat het paviljoen vroeger vergezeld werd door een bijgebouw. In het paviljoen zelf is er immers te weinig plaats voor de ontvangst van groepen. Ook opbergplaats en het sanitair vormden een probleem. Daarvoor werd een oplossing gevonden in de vorm van een extra gebouw: Zaal Flore. De nieuwbouw kadert perfect in zowel het historisch plaatje als in het beheersplan.

Erfgoedbeleving

De Vlaamse minister van Toerisme vult aan: “Deze nieuwbouw is een zeer belangrijke stap in het jaarrond beleefbaar maken van het paviljoen en zijn omgeving. Ik heb hier als minister van toerisme relancebudget voor vrijgemaakt om zo op korte termijn dit project te kunnen realiseren en daarmee het toerisme hier in Bornem en omgeving terug een boost te geven na de zware coronajaren. Met dit project verbinden we natuur, cultuur en erfgoed en ontsluiten dit op een respectvolle manier voor bezoekers”.

Greet De bruyn, burgemeester van Bornem: “Er is een prachtig partnership tussen eigenaars (Toerisme Vlaanderen), erfpachthouder (Stichting Kempens Landschap), de exploitant (vzw De Notelaer), gemeente Bornem en andere nauw betrokken partijen zoals het agentschap Onroerend Erfgoed ontstaan. Met de komst van het nieuwe onthaalgebouw zetten we een eerste belangrijke stap in de duurzame exploitatie van domein De Notelaer. De tweede stap werd in januari 2024 genomen. We startten toen met de interieurrestauratie van het paviljoen en het gedeeltelijk herbestemmen tot erfgoedlogies. Op die manier zal er het hele jaar door invulling gegeven worden aan de erfgoedparel. Met haar 26 jaar ervaring staat Stichting Kempens Landschap garant voor een sterke visieontwikkeling en projectopvolging.”

 

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

De Notelaer
Waar?Bornem

De Notelaer

Ontdek dit markante gebouw op een idyllische plek naast de Schelde in Hingene!