Provincie Antwerpen

Schoolkinderen uit Essen gaan samentuinen

Schoolkinderen uit Essen gaan samentuinen

Vandaag ging de eerste schop in de grond van de vernieuwde samentuin op het domein van de paters Redemptoristen. Met steun van Leader Markante Kempen, de Vlaamse Landmaatschappij en de gemeente Essen kon Kempens Landschap de historische moestuin achter het College vorig jaar in ere herstellen. De Lagere School College Essen gaat aan de slag in de schoolmoestuin samen met leerlingen, leerkrachten en vrijwillige ouders.


Groenten uit Essen

De historische moestuin van het klooster en internaat lag er bij de aankoop van het domein door Kempens Landschap in 2013 verwilderd bij. Covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van provincie Antwerpen Peter Bellens getuigt: “De overwoekerde en verkommerde druivenserre was bijna niet meer zichtbaar tussen het hoge gras en de begroeiing. Met de financiële steun van Leader Markante Kempen kon Kempens Landschap in 2017, precies 110 jaar na de originele aanleg, de moestuin opknappen. Zo worden Europese, Vlaamse en provinciale middelen gezamenlijk ingezet om het platteland een duwtje in de rug te geven.”

Binnen het project ‘Groenten uit Essen’ is de vroegere indeling van de moestuin in vier delen of kwadranten opnieuw aangebracht. De restanten van de omliggende beukenhaag zijn gesnoeid en terug vervolledigd met nieuwe planten, bedrading en poorten. De kenmerkende druivenserre tenslotte is volledig gerestaureerd en voorzien van een ouderwetse handwaterpomp voor de moestuin.


Samentuinen aan het College

Twee kwadranten in de moestuin worden voorlopig ingezaaid met bloemenmensgels voor de bijenteelt. Op termijn kan hier desgewenst de samentuin worden uitgebreid. De andere twee kwadranten, samen circa 3000 m2, gaan nu al gebruikt worden als samentuin. Het beheer van deze laatste twee delen ligt in handen van de Lagere school College Essen.

Covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen Inga Verhaert licht toe: “Sinds de aankoop in 2013 waren er met de Lagere School College Essen gesprekken om de moestuin terug leven in te blazen. Ik ben dan ook blij dat we vier jaar later zo ver zijn en de samentuin kunnen inhuldigen. In de moestuin kunnen enthousiaste leerlingen, leerkrachten en ouders hun handen uit de mouwen steken en eigen groenten kweken. Daarin worden ze goed begeleid dankzij extra steun voor het project vanuit de Vlaamse Landsmaatschappij in het programma ‘Volkstuinieren’. De tuinders krijgen hierdoor zowel theoretische als praktische ondersteuning van vzw Velt, die hen wegwijs maakt in het ecologisch moestuinieren.”


Aanleg nieuwe dreef

Vandaag is de nieuwe samentuin feestelijk ingehuldigd met de aanplant van een nieuwe boom in de aanpalende dreef. Schepen voor leefmilieu Helmut Jaspers: “In 2016 is de bestaande kastanjedreef hier noodgedwongen gerooid vanwege een aantasting door kastanjemineermot. De gemeente heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om haar succesvolle project van herdenkingsbomen in Essen hier verder te zetten. Zo kan er een nieuwe gemengde dreef komen, met soorten die historisch steeds op het domein aanwezig waren. Elke boom is gesponsord door een inwoner of vereniging en krijgt zo een eigen verhaal.”

Burgemeester Gaston Van Tichelt vult aan: “De gemeente en Kempens Landschap investeerden de afgelopen jaren al sterk om het domein haar oude glorie terug te geven. Zo is nog maar net een veiligheidssnoei in alle dreven uitgevoerd en wordt het groenonderhoud opgenomen door sociale diensteconomie. Het werk is nog niet gedaan: in de toekomst willen we bijvoorbeeld de hoogstamboomgaard nog herstellen. Zo blijft het domein een aangename plek in Essen om te vertoeven en iets te organiseren. De musical ‘Niemandsland’ die hier dit najaar plaatsvindt, kan geen mooier kader wensen.”

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Paters Redemptoristen
Waar?Essen

Paters Redemptoristen

Wandel door deze rustige kloostertuin met boomgaarden, bossen en uitgestrekte landbouwvelden.