Provincie Antwerpen

Krijgen Wortel- en Merksplas-Kolonie straks een plaats op de UNESCO Werelderfgoedlijst?

Krijgen Wortel- en Merksplas-Kolonie straks een plaats op de UNESCO Werelderfgoedlijst?

Vandaag staan Kempens Landschap, provincie Antwerpen en de betrokken gemeentebesturen van Hoogstraten en Merksplas aan de vooravond van een belangrijke gebeurtenis voor Wortel- en Merksplas-Kolonie. Van 24 juni tot 4 juli vindt in de eilandstaat Bahrein in de Perzische Golf de jaarlijkse vergadering plaats van het UNESCO Werelderfgoedcomité. Op die internationale conferentie wordt beslist of Wortel- en Merksplas-Kolonie, onderdeel van de 7 Koloniën van Weldadigheid in België en Nederland, een plaats krijgen op de gerenommeerde Werelderfgoedlijst. Aan het mooie Bootjesven in Wortel-Kolonie worden de kansen gewogen.

Wortel- en Merksplas-Kolonie

Wortel- en Merksplas-Kolonie, twee beschermde landschappen die samen meer dan 1000 ha groot zijn en een bijzondere geschiedenis uitademen, zijn onderdeel van een nog groter geheel. Aan het begin van de negentiende eeuw werden op zeven jaar tijd evenveel Koloniën van Weldadigheid opgericht in België en Nederland. In Nederland zijn er dus ook vijf Koloniën, die na de gezamenlijke oprichting elk hun eigen ontwikkeling kenden. Het erfgoed van de Koloniën overstijgt dus de landsgrenzen en de impact van dit sociale experiment gaat zelfs nóg verder.

42ste Werelderfgoedcomité in Bahrein

“Om ook op internationaal niveau erkenning te krijgen voor het bijzondere erfgoed van de Koloniën van Weldadigheid, werd er in 2012 een traject opgestart voor de inschrijving van deze zeven Koloniën van Weldadigheid op de UNESCO-Werelderfgoedlijst”, vertelt Inga Verhaert, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap. Vandaag gaat de 42ste internationale conventie van het Werelderfgoedcomité in Bahrein van start. Gedurende 10 dagen beraden de 21 landen die in het Werelderfgoedcomité zetelen zich over de verschillende nominatiedossiers. “Landen zoals Angola, China, Cuba, Indonesië en Noorwegen zullen ons dossier in beraad nemen”, verduidelijkt Inga Verhaert. “In totaal zijn er 31 dossiers die besproken moeten worden, waaronder dat van de Koloniën van Weldadigheid. We kunnen nu echt beginnen uitkijken naar de besluitvorming over het dossier van de Koloniën van Weldadigheid.”

Onze kansen

Het te lopen proces om een nieuwe inschrijving te verkrijgen op de UNESCO-Werelderfgoedlijst is geen sinecure. De UNESCO-Werelderfgoedlijst ontstond in 1972 en sindsdien werden er al 1073 landschappen, sites of gebouwen opgenomen als Werelderfgoed. “Elke nieuwe mogelijke inschrijving wordt dus zorgvuldig afgewogen en het is niet gemakkelijk om nog een plaats op de lijst te veroveren, zeker niet voor een Westers land,” weet gedeputeerde Peter Bellens, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen. “Je moet een goed onderbouwd en lijvig dossier samenstellen en voldoende draagvlak voor je dossier creëren. Onze kansen voor het dossier van de Koloniën van Weldadigheid zijn 50/50.”

Burgemeester Tinne Rombouts treedt bij: “Deze internationale erkenning zou een sterrenstatus betekenen voor deze zeer bijzondere gebieden. De kers op de taart en een erkenning voor de jarenlange inspanning en samenwerking tussen twee landen en tal van partners.”

Volg de besluitvorming live in Bar Bahrein!

Aanstaande zaterdag, 30 juni, zal de uiteindelijke beslissing genomen worden door het Werelderfgoedcomité. “Wie even benieuwd is naar de uitkomst van deze vergadering, kan alles live op groot scherm meevolgen. “De zaal boven het ‘Bezoekerscentrum Kolonie 5-7’ wordt omgetoverd tot ‘Bar Bahrein’ ”, aldus Peter Bellens, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap. “We nodigen iedereen dan ook graag uit om mee de besluitvorming live vanuit Bahrein te volgen! Een spannend en historisch moment voor Wortel- en Merksplas-Kolonie!”