Provincie Antwerpen

Kasteel Hof ter Laken gaat in de steigers

Kasteel Hof ter Laken gaat in de steigers

De dakwerken aan het kasteel zijn gestart

Stichting Kempens Landschap en lokaal bestuur Heist-op-den-Berg laten het dak restaureren van het als monument beschermde kasteel van Hof ter Laken in Booischot. Dit gebeurt in afwachting van een latere totaalrestauratie. De voorbereidingen om het indrukwekkende dak te herstellen zijn reeds van start gegaan. Een nieuwe stap in de restauratie van het patrimonium op het kasteeldomein Hof ter Laken. 

Hof ter Laken: eeuwenoud erfgoed

Kasteeldomein Hof ter Laken bevindt zich langs de meanderende Grote Nete in Booischot. De geschiedenis ervan gaat terug tot de twaalfde eeuw. In het park van 30 hectare pronken een kasteel in neo-Vlaamse renaissancestijl, een boswachterswoning, een remise en een boskapel. 

Sinds de aankoop en openstelling van het park in 2018 door Kempens Landschap en lokaal bestuur Heist-op-den-Berg hebben al heel wat buurtbewoners en natuur- en erfgoedliefhebbers de weg naar deze mooie plek gevonden. De groene long die Hof ter Laken is, wordt door jong en oud zeer sterk gewaardeerd als plek om zowel dichtbij huis als op daguitstap te ontspannen. De voorbije jaren is dan ook hard gewerkt aan het beheer van het park en aan de plannen voor een nieuwe toekomst. 

Dakrestauratie als eerste stap voor het kasteel

"De beschermde gebouwen op het domein verdienen een grondige restauratie en een nieuwe invulling", vertelt Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap. "Ook hier voerde Kempens Landschap reeds de eerste stappen uit. Zo werden de nodige onderzoeken gedaan en werd een bekwaam architectenbureau aangesteld. Dat oordeelde dat het vervallen dak als eerste aangepakt moet worden om verdere schade tegen te gaan. Dat kon ook Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele vaststellen toen hij hier in het najaar van 2020 een werkbezoek bracht. Vandaar dat we werk maken van een dossier om het dak alvast te restaureren, in afwachting van de eigenlijke grootschalige restauratiecampagne. Dat dossier werd goedgekeurd door Onroerend Erfgoed en ging begin vorige week van start."

150 werkdagen

Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, gaat verder: "Op 15 november startte aannemer Dijkmans met de opbouw van de stelling die nodig is voor de werken. Eens die er helemaal staat en gekeurd is kan de eigenlijke dakrestauratie van start gaan. Daarbij worden de daktimmer, het onderdak en de bedekking van natuurleien en zink hersteld zoals ze oorspronkelijk waren opgebouwd. Delen van het dak waren in de loop der tijd namelijk vervangen door asbestleien. Die werden vorig jaar verwijderd."

Geschat wordt dat de werken aan het dak van het kasteel ongeveer een jaar zullen duren en ca. 400.000 euro excl. btw zullen kosten. Deze som moet dan later bij de restauratie van de rest van het monument uiteraard niet meer uitgegeven worden. Het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed vergoedt zo'n 50% van de premiegerechtigde werken. Lokaal bestuur Heist-op-den-Berg draagt het overige aandeel. 

Stap voor stap

Luc Vleugels, burgemeester van lokaal bestuur Heist-op-den-Berg, besluit: "We zijn trots dat dit bijzondere erfgoed in onze gemeente een mooie toekomst tegemoet gaat. Het is een werk van lange adem om het geheel op te waarderen. Stap voor stap zullen we de gebouwen aanpakken. Midden 2022 staan de werken aan de historische serre en de volière alvast op de agenda. Voor de grote restauraties aan het kasteel en de remise werd onlangs een subsidiedossier ingediend bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Dat verloopt via een wedstrijdprincipe. Nu is het dus wachten tot er in maart meer duidelijkheid komt over de jurering ervan. Dit alles is enkel mogelijk door de vruchtbare samenwerking tussen ons lokaal bestuur, Stichting Kempens Landschap en het agentschap Onroerend Erfgoed. Ik kijk alvast uit naar het resultaat!"

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Hof ter Laken
Waar?Heist-op-den-Berg

Hof ter Laken

Ontdek dit uitgestrekt kasteeldomein bij de Grote Nete