Provincie Antwerpen

Opknapbeurt vijver park Zusters Franciscanessen

Opknapbeurt vijver park Zusters Franciscanessen

In het kloosterpark van de Zusters Franciscanessen in Wuustwezel wordt de vijver hersteld

De vijver in het park van de Zusters Franciscanessen in Gooreind (bij Wuustwezel) krijgt een flinke opknapbeurt. De werken worden uitgevoerd met een erfgoedpremie vanuit het agentschap Onroerend Erfgoed. Het resultaat oogt niet alleen mooier, het verhooft ook de ecologische waarde van de vijver. 

Park Zusters Franciscanessen

Het park van de Zusters Franciscanessen in Gooreind is een historisch domein waar vroeger onder andere religieuzen werden voorbereid om op buitenlandse missie te vertrekken. In 2012 werd het park aangekocht door Kempens Landschap en opengesteld voor bezoekers. Sindsdien werden stapsgewijs beheerwerken uitgevoerd in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur van Wuustwezel. 

Beheer met een visie

Alle werken die in het park gebeuren, zijn in overeenstemming met een eerder opgemaakte beheervisie. Binnen deze visie is er niet alleen aandacht voor het natuur- en bosbeheer. De visie gaat verder dan louter natuur- en bosbeheer, maar zet ook in op het beheer van kleine landschaps- en erfgoedelementen. Het agentschap Onroerend Erfgoed en het Agentschap Natuur en Bos keurden dit geïntegreerd landschaps- en bosbeheerplan in 2014 goed. Sinds de aankoop was er al veel bedrijvigheid op het domein. Een deel van de vijver werd in 2014 al opgeknapt. Er werden twee nieuwe bruggen aangelegd, verschillende rododendronmassieven zijn gesnoeid, de dreven worden netjes onderhouden en de Mariagrot en het Heilig Hart beeld zijn al gerestaureerd. 

Vijverherstel

Een nieuwe stap in de opwaardering van het park is het herstel van het oostelijke deel van de vijver. Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap licht toe: "Doorheen de jaren slibde de vijvr dicht tot een onaantrekkelijke modderpoel. Langs de vijverrand groeiden de rododendronmassieven enorm uit, waardoor wandelaars weinig van het water kunnen genieten. Om dat te veranderen, zullen op de oevers enkele bomen worden opgesleund en rododendrons worden teruggezet."

"Behalve de vegetatie op de overs, pakken we ook de bedding van de vijver aan. Op de vijverbodem ligt immers heel wat organisch materiaal dat doorheen de jaren is opgestapeld tot een dikke sliblaag. In sommige delen van de vijver kan je tijdens een droge periode zelfs door de vijver heen lopen. Deze sliblaag zal tijdens de werken worden verwijderd, wat leidt tot een betere waterkwaliteit. Dat is dan weer goed voor waterminnende fauna en flora, maar het zicht op open water zorgt ook voor een mooier landschap," vervolgt Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap. 

Dieter Wouters, burgemeester van Wuustwezel, volgt de ontwikkelingen op de voet: "We zijn zeer blij dat de werken aan de vijver van start konden gaan. Dankzij de erfgoedpremie vanuit het agentschap Onroerend Erfgoed kunnen we als gemeentebestuur ons steentje bijdragen om meer natuur te ontwikkelen én maken we het park nog een beetje mooier. We blijven ons samen met Stichting Kempens Landschap daarom ook inzetten om de pracht van het domein te behouden en de troeven nog meer uit te spelen zodat de vele bezoekers kunnen blijven genieten van het park."

 

Domeinen gelinkt aan dit nieuws-item:

Park Franciscanessen
Waar?Wuustwezel

Park Franciscanessen

Wandel door de dreven van dit mooie voormalige kloosterdomein en ontdek de geschiedenis van de zusters die hier werden opgeleid.